Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega ja sellest tulenevad tervishoiutöötajate terviseprobleemid
18/12/2019 Liik: Aruteludokumendid 18 leheküljed

Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega ja sellest tulenevad tervishoiutöötajate terviseprobleemid

Keywords:Ohtlikud ained, Biological agents, Naised ning tööohutus ja töötervishoid

EU-OSHA uuris töökoha bioloogiliste mõjurite kohta teadmiste suurendamiseks kavandatud suurprojekti osana riske, mis võivad ohustada tervishoiusektori töötajaid nende ainetega kokku puutumisel. Aruteludokumendis esitatud ülevaade tugineb kättesaadava teabe uurimisele ja andmekogule, samuti ekspertide ja tervishoiutöötajatega tehtud intervjuudele ning teemarühmadele.

Aruteludokumendis esitatakse valdkonna jaoks olulised kokkupuuteliigid, tervisemõjud, kokkupuuteviisid ja tekkivad riskid. Selles käsitletakse eriti ohustatud töötajate rühmi ja küsitakse, mis poliitikameetmed võivad aidata riskijuhtimist süstemaatilisemaks muuta.

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal