Bioloogilised mõjurid ja seotud kutsehaigused kutsealadel, mis hõlmavad reisimist ja kokkupuudet reisijatega
18/12/2019 Liik: Aruteludokumendid 13 leheküljed

Bioloogilised mõjurid ja seotud kutsehaigused kutsealadel, mis hõlmavad reisimist ja kokkupuudet reisijatega

Keywords:Ohtlikud ained, Biological agents

Uutest uuringutest, mis tehti suurprojekti raames, et lahendada teadmiste vaegus bioloogiliste mõjurite kohta töökohal. Selgub, et eriti suur risk bioloogiliste mõjuritega kokku puutuda on töötajatel, kes ameti tõttu reisivad või puutuvad kokku reisijatega, sealhulgas need, kes reisivad üle riigipiiride, ning need, kes töötavad rändajate ja pagulastega.

Aruteludokumendis vaadeldakse selle valdkonna eri kutsealasid ja nende erinevusi kokkupuutetaseme suhtes. Käsitletakse seotud tervisemõju, tekkivaid riskide ja eriti haavatavaid rühmi. Kasutades ekspertidega tehtud intervjuudest ja teemarühmadest saadud teavet, tuuakse ühtlasi esile sihipäraste meetmete puudust ja rõhutatakse vajadust ennetuse ühtsema käsitlusviisi järele.

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal