Tutvuge uue aruandega vaimse tervise kohta töökohal pärast COVID-19 pandeemiat

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Tööga seotud vaimse tervise probleemide lahendamine on pärast pandeemiat muutunud pakiliseks vajaduseks. EU-OSHA viimases aruandes analüüsitakse põhjalikult Euroopa uuringuid, mis käsitlevad vaimset tervist töökohal, hõlmates ajavahemikke enne pandeemiat, selle ajal ja pärast seda. Aruanne sisaldab andmeid, mis pärinevad uuringust „OSH Pulse 2022“, milles osales enam kui 27 000 töötajat kõigist ELi liikmesriikidest, Islandilt ja Norrast. 

Uuest aruandest leiab väärtuslikke teadmisi, mis võimaldavad teha teadlikke otsuseid tööga seotud vaimse tervise probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. 

Aruanne Vaimne tervis töökohal pärast COVID-19 pandeemiat – mida Euroopa andmed meile näitavad?

Lisateave on meie teemajaotises, mis on pühendatud psühhosotsiaalsetele riskidele ja vaimse tervise kaitsele töökohal.