Vaimne tervis töökohal pärast COVID-pandeemiat

Keywords:

COVID-19 pandeemia mõjutas tugevalt töömaailma. Selles aruandes on tulemused vaimset tervist töökohal käsitlenud Euroopa uuringutest, mis hõlmasid aega pandeemia eel, ajal ja järel.

Olulised järeldused käsitlevad erinevat mõju konkreetsetele sektoritele, töö liigile, töötajate alarühmadele ja soole, digiüleminekut ning tööohutuse ja -tervishoiu meetmeid ennetavalt rakendavate organisatsioonide tähtsust. Samuti peab tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide käsitlemine olema osa meetmetest, mis kaitsevad töötajaid nii praeguste kui ka tulevaste kriitiliste sündmuste eest.

Laadi alla in: en