Uuring „OSH Pulse“ – tööohutus ja töötervishoid pandeemiajärgsetel töökohtadel

EU-OSHA tellitud „Eurobaromeetri kiiruuring – uuring OSH Pulse“ annab väärtuslikku teavet, kuidas on COVID-19 pandeemia mõjunud töötajate tervisele ja heaolule ning mis on olnud seonduvad meetmed töökohas, samuti koos digitehnoloogia üha kasvava kasutamisega töökohal.

Kevadel 2022 küsitleti telefoni teel üle 27 000 töötajast koosnenud esinduslikku valimit kogu Euroopa Liidus ning Islandil ja Norras.

Uuring keskendub töötajate vaimse ja füüsilise tervise stressiteguritele ning nende töökohas võetud tööohutuse ja töötervishoiu meetmetele. Konkreetselt käsitleb uuring järgmisi valdkondi:

  • Psühhosotsiaalsed riskitegurid, stress ja vaimne tervis
  • Tervisenäitajad
  • Vaimsele tervisele keskenduvad tööohutuse ja töötervishoiu ennetusmeetmed
  • Arvamused tööohutuse ja töötervishoiu kohta ning selle kogemused töökohal
  • Digipööre ja digitehnoloogiate kasutamine

Järeldused esitatakse ülevaatearuandes ja kokkuvõttes, riikide tulemused 29 riigi teabelehel ning põhitulemuste kiirülevaate saab infograafikust.

Uuringu tulemused toetavad EU-OSHA tegevust teemadel töö digiüleminekpsühhosotsiaalsed riskid ja stress töökohal, ning tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimise parandamine. Konkreetsete teemade põhjalik analüüs annab täiendavaid huvitavaid tulemusi.