Summary - Uuring „OSH Pulse“ – tööohutus ja töötervishoid pandeemiajärgsetel töökohtadel

Keywords:

Aruandes esitatakse ülevaade EU-OSHA tellitud uuringu „Flash Eurobarometer – OSH Pulse“ tulemustest. Uuringu eesmärk oli saada ülevaade pandeemiajärgsete töökohtade tööohutuse ja töötervishoiu olukorrast.

Aprillis ja mais 2022 intervjueeriti kõigis ELi liikmesriikides ning Islandil ja Norras 27 000 töötajast koosnevat representatiivset valimit. Töötajatelt küsiti vaimse ja füüsilise stressiga kokkupuute ning tööohutuse ja töötervishoiu meetmete olulisuse kohta nende töökohas.

Uuringus küsiti ka digitehnoloogiate tööga seotud kasutamise ja selle mõju kohta töötajate heaolule.

Laadi alla in: en

Muud väljaanded sellel teemal