Italy: Uuring „OSH Pulse 2022“: tööohutus ja töötervishoid pandeemiajärgsetel töökohtadel

Keywords:

Riigiaruandes esitatakse EU-OSHA tellitud uuringu „Flash Eurobarometer – OSH Pulse“ tulemused, et saada ülevaade pandeemiajärgsetes töökohtade tööohutuse ja töötervishoiu olukorrast.

Töötajatega vesteldi 2022. aasta aprillis ja mais. Töötajatelt küsiti kokkupuute kohta vaimse ja füüsilise stressiga ning tööohutuse ja töötervishoiu haldamise olulisuse kohta nende töökohas.

Laadi alla in: en | it |