Pikaajalise COVIDi mõju töötajatele ja töökohtadele ning tööohutuse ja töötervishoiu roll

Keywords:

Mõnel haigestunul võivad COVID-19 sümptomid kesta nädalaid või isegi kuid pärast algse infektsiooni lõppu. Seda nähtust nimetatakse pikaajaliseks COVIDiks. Sellel on oluline mõju töötajatele, töökohtadele ning tööohutusele ja töötervishoiule.

Aruteludokumendis käsitletakse seotud tööohutuse ja töötervishoiu riskide ennetamise ja haldamise probleeme ning meetmeid, mida saab võtta pikaajalise COVIDi mõju vähendamiseks poliitika, teadustegevuse ja rakendamise tasemel. Samuti rõhutatakse dokumendis nende probleemide lahendamise tähtsust, et kaitsta võimalike pandeemiate eest tulevikus.

Laadi alla in: en