Bioloogilised mõjurid ja tööga seotud haigused: kirjandusülevaate, eksperdiuuringu ja seiresüsteemide analüüsi tulemused

Keywords:

See aruanne on osa ulatuslikust projektist, mis käsitleb bioloogilistest mõjuritest tingitud riske töökohas. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust nendest ohtudest töökohal, anda lisateavet seotud terviseprobleemide kohta ja toetada nende ennetamist.

Aruandes esitatakse teaduskirjanduse ülevaate, eksperdiuuringu ja ELi liikmesriikide haiguste ja kokkupuute valitud seiresüsteemide analüüsi tulemused. Selles hinnatakse valdkonna olemasolevat teavet, sealhulgas uute ja tekkivate riskide kohta, tuvastatakse andmelüngad ning esitatakse soovitusi, et parandada nende levinud, ent vähetuntud riskide seiret ja ennetamist.

Laadi alla in: en