Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega jäätmekäitluse ja reoveepuhastuse valdkonnas ja seotud tervisemõju
18/12/2019 Liik: Aruteludokumendid 11 leheküljed

Kokkupuude bioloogiliste mõjuritega jäätmekäitluse ja reoveepuhastuse valdkonnas ja seotud tervisemõju

Keywords:Ohtlikud ained, Biological agents, Kutsehaigused

Aruteludokumendis tutvustatakse uuringutulemusi jäätmekäitlus- ja reoveepuhastustöötajatele bioloogilistest mõjuritest tulenevate riskide kohta. ELis tekib üha rohkem jäätmeid ja nende valdkondade töötajad puutuvad sageli kokku potentsiaalselt kahjulike mikroorganismidega, näiteks bakterid, viirused ja seened. Aruteludokumendis vaadeldakse sellise kokkupuute põhjusi ja tervisemõju ning uuritakse, kuidas jäätmekäitlusmeetodite muutused mõjutavad riske, millega töötajad kokku puutuvad. Intervjuud ekspertidega ja teemarühmad töötajatega aitasid koguda teavet poliitikameetmete kohta, mis võivad aidata riske vähendada, sealhulgas eriti ohustatud töötajate rühmade jaoks.

Download in:EN

Muud väljaanded sellel teemal