Rady pre zamestnávateľov v súvislosti s návratom do práce pre pracovníkov s rakovinou

Keywords:

V tomto letáku sa poskytuje podrobné usmernenie pre zamestnávateľov k tomu, čo majú urobiť, keď je ich pracovníkovi diagnostikovaná rakovina.

Odporúčania sa týkajú štyroch rôznych fáz po stanovení diagnózy: informovanie zamestnávateľa zo strany pracovníka o tejto lekárskej diagnóze, obdobie liečby, plánovanie návratu do práce zamestnanca a samotný návrat do pracovného procesu.

Pre každú z týchto fáz sa uvádzajú dôležité aspekty, na ktoré je potrebné prihliadať v súvislosti s nevyhnutnými opatreniami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, povinnosťami zamestnávateľa a akýmikoľvek ďalšími témami, ktoré je potrebné prediskutovať so zamestnancami.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |