Združeno kraljestvo

Informacijsko točko v Združenem kraljestvu upravlja izvršilni organ za varnost in zdravje (HSE) ob podpori izvršilnega organa HSE za Severno Irsko (HSENI), socialnih partnerjev in drugih.Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu imajo v Veliki Britaniji dolgo tradicijo, saj njihovi začetki segajo v 19. stoletje. Temelj sedanjega sistema varnosti in zdravja je bil postavljen z zakonom o varnosti in zdravju pri delu iz leta 1974. Jedro zakonodaje je enostavno, a trajno načelo – tisti, ki ustvarjajo tveganja, so najprimernejši za njihov nadzor. Sistem je prestal preskus časa in Velika Britanija se lahko pohvali z eno najboljših skupnih evidenc s področja varnosti in zdravja na svetu. Strategija organa HSE ugotavlja, da spreminjajoči se svet pomeni nove izzive za sistem varnosti in zdravja kot celoto, in jih poskuša reševati.HSE v širšem smislu izvaja zakonodajo s področja varnosti in zdravja na industrijskih delovnih mestih v industriji, medtem ko prek 400 lokalnih organov zakonodajo izvaja na komercialnih delovnih mestih. Urad za reguliranje železnic (Office of Rail Regulation) izvaja zakonodajo na področju železnic. Nadaljnje informacije so na voljo na spletni strani www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdfPodobna ureditev velja za Severno Irsko.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Health and Safety Executive
Caxton House (7th Floor) Tothill StreetLondon
SW1H 9NA London
Združeno kraljestvo
Contact person:
Hefin DAVIES