Anketa o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi

Ker rakava obolenja po ocenah predstavljajo 53 % vseh z delom povezanih smrti v EU in drugih razvitih državah, so zanesljivi podatki o izpostavljenosti dejavnikom tveganja za razvoj rakavih obolenj na delovnem mestu ključnega pomena za varnost in zdravje delavcev ter produktivno in trajnostno gospodarstvo.

Agencija EU-OSHA načrtuje izvedbo ankete o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi, s katero želi bolje opredeliti dejavnike tveganja za razvoj rakavih obolenj, ki so odgovorni za večino izpostavljenosti. Z anketo bodo preučeni tudi najpogostejši primeri izpostavljenosti ter število in značilnosti delavcev, izpostavljenih vrsti dejavnikov tveganja za razvoj rakavih obolenj, vključno z azbestom, benzenom, kromom, dizelskimi izpuhi, nikljem, kremenovim prahom, UV-sevanju, lesnim prahom in drugim. Cilj raziskave je bolj ciljno usmeriti kampanje za osveščanje in preventivne ukrepe ter prispevati k oblikovanju politik, ki bodo temeljile na dokazih.

Študija izvedljivosti ankete za ocenjevanje izpostavljenosti delavcev rakotvornim snovem na podlagi uspešne avstralske ankete je bila opravljena leta 2017. Pripravljalna dela se začenjajo leta 2020, da se opredeli države, kjer se bo anketa izvajala najprej, in opravi prve korake pri pripravi metodologije in prilagoditve avstralskega modela evropskemu kontekstu.

Preberite opis projekta o novi raziskavi.

Leta 2021 in 2022 bo anketa pripravljena in izvedena, objave prvih izsledkov pa so načrtovane za leto 2023. Po ocenjevanju v letu 2024 bodo sprejete odločitve glede razširitve ankete na več držav in dodatne dejavnike tveganja.