E-orodje za nevarne snovi

Ali v vašem podjetju uporabljate nevarne snovi? Se v celoti zavedate svojih pravnih obveznosti? Pomagate si lahko z našim e-orodjem za nevarne snovi. To je interaktiven spletni vodnik, ki delodajalcem ponuja podporo in nasvete, potrebne za učinkovito ravnanje z nevarnimi snovmi na delovnem mestu.

Glede na vaše vnesene podatke vam ponudi prilagojene in lahko razumljive osnovne informacije ter informacije o dobrih praksah, npr. o tveganjih, označevanju, zakonodaji, preventivnih ukrepih in še marsičem. V e-orodju lahko ustvarite poročilo o ravnanju z nevarnimi snovmi, prilagojeno stanju v vašem podjetju, ki vključuje priporočila za izboljšanje stanja.