Nacionalna zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu

National legislation on safety and health at work

Evropske direktive določajo minimalne standarde za varnost in zdravje pri delu. Direktive EU se izvajajo prek nacionalne zakonodaje držav članic.

Države članice lahko sprejmejo strožja pravila za zaščito svojih delavcev, vendar mora biti njihova zakonodaja skladna z minimalnimi standardi. Zato se v Evropi nacionalne zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu razlikujejo.

Seznam nacionalnih izvedbenih ukrepov je na koncu vsakega povzetka direktive v razdelku agencije EU-OSHA o evropskih direktivah. Če na primer izberete okvirno direktivo o varnosti in zdravju pri delu, je na dnu strani povezava do spletišča EUR-Lex, kjer so našteti nacionalni izvedbeni ukrepi za to direktivo.

Evropska komisija je izvedla vrednotenje praktičnega izvajanja direktiv EU o varnosti in zdravju pri delu v državah članicah EU (2015), katerega povzetek vključuje tudi krajše zbirno poročilo.

Več informacij o nacionalni zakonodaji na področju varnosti in zdravja pri delu je na voljo tudi v člankih spletne enciklopedije OSHwiki o nacionalnih sistemih.

Za podrobnejše informacije o nacionalni zakonodaji se obrnite na ustrezno informacijsko točko agencije EU-OSHA države članice, ki vas zanima.