Kostno-mišična obolenja

Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

Kostno-mišična obolenja so ena najpogostejših oblik poklicnih bolezni. V Evropi prizadenejo več milijonov delavcev, delodajalce pa stanejo več milijard evrov. Z odpravljanjem kostno-mišičnih obolenj se izboljša življenje delavcev, smiselno pa je tudi s poslovnega vidika.

Kostno-mišična obolenja običajno prizadenejo hrbtenico, vrat, ramena in zgornje okončine, prizadete pa so lahko tudi spodnje okončine. Vključujejo vse poškodbe ali obolenja sklepov ali drugih tkiv. Zdravstvene težave se lahko pojavijo v obliki manjših bolečin, pa tudi v obliki resnejših zdravstvenih težav, ki narekujejo odsotnost z dela ali celo zdravljenje. Pri bolj kroničnih obolenjih je lahko posledica trajna invalidnost in izguba zaposlitve.

Glavni skupini kostno-mišičnih obolenj sta bolečine/poškodbe hrbta in z delom povezana obolenja zgornjih okončin (splošno znana kot „poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov“).

Vzroki kostno-mišičnih obolenj

Večina z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj se razvije skozi čas. Navadno ni enega samega vzroka za kostno-mišična obolenja; pogosto gre za kombinacijo različnih dejavnikov. Med fizične povzročitelje in dejavnike organizacijskega tveganja spadajo:

 • ročno premeščanje bremen, zlasti pri upogibanju in ukrivljanju hrbta;
 • ponavljajoči se gibi ali uporaba fizične sile;
 • prisilna drža telesa ali drža z omejenim obsegom gibanja;
 • vibracije, slaba razsvetljava ali hladni delovni prostori;
 • hitri delovni ritem;
 • dolgotrajno sedenje ali stanje v istem položaju.

Vse več je dokazov, ki kažejo na povezavo med kostno-mišičnimi obolenji in psihosocialnimi dejavniki tveganja (zlasti v povezavi s fizičnimi tveganji), vključno z:

 • velikimi delovnimi obremenitvami ali majhno avtonomijo pri delu;
 • nezadovoljstvom z delovnim mestom.

Preventiva

Ena sama rešitev ne obstaja, v primeru nenavadnih ali resnih težav pa je včasih potreben strokovni nasvet. Vendar so mnoge rešitve preproste in poceni, na primer uporaba vozička za pomoč pri ravnanju z blagom ali sprememba postavitve predmetov na mizi.

Delodajalci morajo za odpravljanje kostno-mišičnih obolenj uporabljati kombinacijo:

 • ocene tveganja: uporaba celostnega pristopa, ocenjevanje in obravnavanje vseh vzrokov (glej zgoraj);
 • soodločanje zaposlenih: vključitev delavcev in njihovih delavskih zaupnikov v razprave o morebitnih težavah in rešitvah.

Preberite več o preprečevanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj.

Ukrepanje

Preventivni ukrepi lahko vključujejo spremembe na naslednjih področjih:

 • ureditev delovnega mesta: prilagodite ureditev, da se izboljša telesna drža pri delu;
 • oprema: zagotovite, da je zasnovana ergonomsko in primerna za delovne naloge;
 • delavci: izboljšajte ozaveščenost o tveganjih, zagotovite usposabljanje o dobrih metodah dela;
 • delo: spremenite delovne metode ali orodja;
 • vodstvo: delo načrtujte tako, da se prepreči ponavljajoče se delo ali podaljšano delo v prisilni drži telesa. Načrtujte premore za počitek in kroženje na delovnih mestih ali prerazporedite delo;
 • organizacijski dejavniki: oblikujte politiko v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji.

Pri pristopu k obvladovanju kostno-mišičnih obolenj je treba upoštevati tudi spremljanje zdravja, promocije zdravja ter rehabilitacijo in ponovno vključevanje delavcev, ki trpijo zaradi kostno-mišičnih obolenj, na delovno mesto.

Evropska zakonodaja

Glavni elementi preprečevanja kostno-mišičnih obolenj so navedeni že v evropskih direktivah, predpisih držav članic in vodnikih za dobro prakso. Ustrezne direktive vključujejo splošno „okvirno“ direktivo o varnosti in zdravju pri delu ter direktive, ki zajemajo naslednje teme: ročno premeščanje bremen, delovno opremo, minimalne standarde za delovna mesta in delo z (računalniškimi) slikovnimi zasloni.

Evropska komisija je leta 2007 izvedla posvetovanje o morebitnih ukrepih Skupnosti, vključno z novo zakonodajo. Morebitni načrti so bili začasno ustavljeni do pregleda direktiv EU v letih 2014 in 2015. Področje kostno-mišičnih obolenj je v državah članicah EU in pri evropskih socialnih partnerjih priznano kot prednostno področje.

Agencija EU-OSHA spremlja pojavnost, vzroke in preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Poleg tega pomaga pri izmenjavi dobrih praks.