You are here

Uredba o ustanovitvi agencije EU-OSHA

Pravno podlago za dejavnosti agencije predstavlja Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 in z njo povezane spremembe.

Preberite konsolidirano različico uredbe.