Uredba o ustanovitvi agencije EU-OSHA

Pravna podlaga za dejavnosti agencije je Uredba (EU) 2019/126 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94.

Preberite Uredbo.