Podpiranje evropskega stebra socialnih pravic

Image

Agencija EU-OSHA v celoti podpira evropski steber socialnih pravic, s katerim se ustvarjajo varna, zdrava in posamezniku dobro prilagojena delovna mesta v Evropi.

Steber EU, ki so ga 17. novembra 2017 skupaj razglasili Evropski parlament, Svet in Komisija, spodbuja visoko raven zaščite delavcev, ne glede na njihovo starost, pred tveganji za varnost in zdravje pri delu.

To je zlasti pomembno v okviru stebra EU, saj poskuša zagotoviti temeljne socialne pravice, vključno s poštenimi delovnimi pogoji, enakimi možnostmi in dostopom do trga dela. Kot je navedeno v enem od 20 ključnih načel: „Delavci imajo pravico do delovnega okolja, prilagojenega njihovim poklicnim potrebam, ki jim omogoča daljšo udeležbo na trgu dela.“

Daljša in bolj zdrava delovna življenja lahko zmanjšajo prekarnost ter hkrati izboljšajo produktivnost. Dobra varnost in zdravje pri delu dejansko prinašata številne koristi, kot so manj odsotnosti z dela zaradi bolezni, nižji stroški zdravstvenega varstva, ohranjanje starejših delavcev na delovnih mestih, spodbujanje učinkovitejših delovnih metod in tehnologij ter prispevanje k boljšemu ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem.

Evropskemu stebru socialnih pravic naproti

Prenesite si vse promocijsko gradivo o evropskem stebru socialnih pravic