Z delom povezan rak

Ena največjih zdravstvenih težav, s katero se soočajo na delovnih mestih v Evropi in po vsem svetu, je z delom povezan rak. Ta po ocenah povzroči 53 % vseh z delom povezanih smrti v EU in drugih razvitih državah. Glede na podatke iz časovnega načrta o rakotvornih snoveh je v EU vsako leto okrog 120 000 primerov z delom povezanega raka posledica izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu, kar letno povzroči približno 80 000 smrtnih primerov.

Vendar pa so sevanje, stres in drugi dejavniki ter način organizacije dela vzročno povezani tudi z rakom, povezanim z delom. Poleg tega novi dokazi kažejo, da je vzrok za raka morda tudi poklicna izpostavljenost endokrinim motilcem (npr. nekaterim pesticidom) ali nanomaterialom.

Ti skrb vzbujajoči statistični podatki so bili povod za ukrepanje. Evropska komisija se je v novi pobudi za varnost in zdravje pri delu zavezala zaščiti delavcev pred z delom povezanim rakom. Delno bo to dosegla s spremembo direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh, pri čemer bo za delovna mesta po Evropi določila mejne vrednosti izpostavljenosti za kemikalije, ki povzročajo raka.