Z delom povezan rak

Ena največjih zdravstvenih težav, s katero se srečujejo na delovnih mestih v Evropi in po vsem svetu, je z delom povezan rak.Ta je po ocenah leta 2015 v EU in drugih razvitih državah povzročil 53 % vseh z delom povezanih smrti. Glede na podatke iz časovnega načrta o rakotvornih snoveh za leto 2016 je v EU vsako leto okrog 120 000 primerov z delom povezanega raka posledica izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu, kar letno povzroči približno 80 000 smrtnih primerov.

Vendar pa so sevanje, stres in drugi dejavniki ter način organizacije dela vzročno povezani tudi z rakom, povezanim z delom. Poleg tega novi dokazi kažejo, da je vzrok za raka morda tudi poklicna izpostavljenost endokrinim motilcem (npr. nekaterim pesticidom) ali nanomaterialom.

Ti skrb vzbujajoči statistični podatki so bili povod za ukrepanje. Leta 2017 se je Evropska komisija s pobudo o varnosti in zdravju pri delu zavezala k zaščiti delavcev pred rakavimi obolenji, povezanimi z delom. Delno je to dosegla s spremembo direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh, pri čemer je za delovna mesta po Evropi določila mejne vrednosti izpostavljenosti za kemikalije, ki povzročajo rakava obolenja.

Oglejte si naš projekt: anketa o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi