Orodje za prikaz podatkov iz barometra za varnost in zdravje pri delu

To orodje je uradni vir informacij o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah.

Kazalniki

Raziščite in primerjajte podatke iz EU in posameznih držav o najrazličnejših temah.

Splošne informacije: poiščite informacije o pristojnih organih za varnost in zdravje pri delu, gospodarskih in panožnih profilih ter profilih delovne sile.

Usmerjanje varnosti in zdravja pri delu: oglejte si evropske in nacionalne predpise ter se poučite o pristopih držav k strategijam za varnost in zdravje pri delu ter socialnemu dialogu o varnosti in zdravju na delovnem mestu.

Delovni pogoji in preventiva: pridobite več informacij o tveganjih na delovnem mestu, preventivnih ukrepih v podjetjih, vključevanju delavcev ter kulturi varnosti in zdravja pri delu ter zdravstveni ozaveščenosti.

Nezgode, bolezni in dobro počutje: poučite se o smrtnih in življenjsko nevarnih nezgodah pri delu s smrtnim izidom, poklicnih boleznih ali poškodbah ter o tem, kako delavci dojemajo zdravje.

Infrastruktura za varnost in zdravje pri delu: oglejte si statistične podatke posameznih držav o varnosti in zdravju pri delu, raziskavah in raziskovalnih zmogljivostih ter o tem, kako izvajajo zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu. V tem razdelku boste našli tudi informacije o mednarodnih organizacijah in programih.

Orodje za prikaz podatkov o varnosti in zdravju pri delu

Uporabite to orodje za prikaz in primerjavo kvantitativnih podatkov. Poiščite opise in povezave do nadaljnjih informacij o kvalitativnih podatkih.

Orodje vam omogoča:

  • ogled glavnih kazalnikov v infografični obliki,
  • primerjavo nacionalnih podatkov z eno ali dvema drugima državama, EU ali preteklimi leti,
  • ustvarjanje in prenos grafičnih podatkov ali njihov izvoz v obliki Excelove datoteke,
  • prenos podrobnih poročil držav ali poročil o določenih temah, npr.: nacionalnih strategijah,
  • neposredno izmenjavo podatkov na družbenih omrežjih.

Viri podatkov

Podatki prihajajo iz vladnih virov, statističnih organov in evropskih raziskav:

O barometru za varnost in zdravje pri delu

Barometer je plod sodelovanja med agencijo EU-OSHA, GD EMPL in njegovimi nacionalnimi kontaktnimi točkami. Več informacij o metodologiji

Orodje se redno posodablja in pregleduje, da ga bo mogoče dodatno izpopolniti.

Seznanite se z orodjem