Orodje za prikaz podatkov iz barometra za varnost in zdravje pri delu

© EU-OSHA

To orodje je uradni vir informacij o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah.

Kazalniki

Raziščite in primerjajte podatke iz EU in posameznih držav o najrazličnejših temah.

Splošne informacije: Poiščite informacije o pristojnih organih za varnost in zdravje pri delu, gospodarskih in panožnih profilih ter profilih delovne sile.

Usmerjanje varnosti in zdravja pri delu: Oglejte si pristope različnih držav k strategijam glede varnosti in zdravja pri delu ter socialnemu dialogu o varnosti in zdravju na delovnem mestu.

Teme, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu: Preberite več o nezgodah na delovnem mestu, delovnih razmerah, zastopanosti delavcev in o tem, kako delavci dojemajo zdravje.

Infrastruktura za varnost in zdravje pri delu: Več o statističnih podatkih držav o varnosti in zdravju pri delu, raziskavah in raziskovalnih zmogljivostih ter o tem, kako države izvajajo zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu.

Orodje za prikaz podatkov o varnosti in zdravju pri delu

Uporabite to orodje za prikaz in primerjavo kvantitativnih podatkov. Poiščite opise in povezave do nadaljnjih informacij o kvalitativnih podatkih.

Orodje vam omogoča:

  • ogled glavnih kazalnikov v infografični obliki,
  • primerjavo kazalnikov med dvema državama ali primerjavo posamezne države s podatki za EU,
  • ustvarjanje in prenos grafičnih podatkov ali izvoz v obliki Excelove datoteke,
  • prenos podrobnih poročil držav ali poročil o določenih temah, npr.: nacionalnih strategijah,
  • neposredno izmenjavo prek družbenih omrežij.

Viri podatkov

Podatki prihajajo iz vladnih virov, statističnih organov in evropskih raziskav:

O barometru za varnost in zdravje pri delu

Barometer je plod sodelovanja med agencijo EU-OSHA, GD EMPL in njegovimi nacionalnimi kontaktnimi točkami. Več o metodologiji.

Orodje se redno posodablja in pregleduje, da ga bo mogoče dodatno izpopolniti.

Seznanite se z orodjem