You are here

Merila za ocenjevanje filmov

Film mora obravnavati tveganja, s katerimi se ljudje srečujejo na delovnih mestih (na primer fizična, kemijska, mehanska ali psihosocialna tveganja). Prav tako lahko obravnava pravice delavcev, varnost in zdravje pri delu ali učinke političnih in gospodarskih sprememb na to, kako delamo. Poudarek je lahko tudi na sektorjih, ki imajo pomembno vlogo v gospodarskem, kulturnem in političnem življenju v Evropi (tj. izobraževanje, kmetijstvo, gradbeništvo, zdravstvo), ali na skupinah, ki se srečujejo s posebnimi izzivi, kot so delavci migranti, ženske, invalidni delavci ter mladi in starejši delavci.

Filmska nagrada Zdravo delovno okolje bo podeljena avtorskemu, ustvarjalnemu in umetniškemu dokumentarcu, ki bo evropske državljane spodbujal k razpravi in izmenjavi mnenj o pomenu varnosti in zdravja pri delu. Predstaviti mora posebno stališče, ki bo žirijo prepričalo z zanimivo zgodbo, močnimi liki in odličnimi filmskimi odlikami pri sliki, zvoku in montaži. 

Dobitnik filmske nagrade Zdravo delovno okolje soglaša, da lahko agencija EU-OSHA brez posebnih plačil:

  • objavi napovednik ali odlomek zmagovalnega filma, ki lahko trajata največ pet minut, oziroma fotografije iz tega filma na svoji spletni strani, v sporočilih za javnost ali glasilu agencije;
  • predvaja in prikazuje napovednik ali celoten zmagovalni film na nejavnih in nekomercialnih dogodkih, ki jih organizirata agencija in njena mreža informacijskih točk v EU 28, EGP, državah kandidatkah in možnih kandidatkah za članstvo v EU;
  • izda zmagovalni film, vključno s podnapisi v izbranih evropskih jezikih, na DVD-ju v 1 000 izvodih ter da ima neizključno pravico do njihovega nekomercialnega in nekinematografskega distribuiranja v okviru zgoraj navedene mreže in drugim uradnim partnerjem.

V zameno lahko avtor zmagovalnega filma ali imetnik pravic do njega brezplačno pridobi pravice do podnapisov za nadaljnjo uporabo. Od 1 000 izdanih izvodov bo 200 pridržanih za promocijske potrebe avtorja zmagovalnega filma ali imetnika pravic do njega. Nadaljnje podrobnosti bodo dogovorjene med agencijo EU-OSHA in dobitnikom nagrade.