Merila za ocenjevanje filmov

Film mora obravnavati tveganja, s katerimi se ljudje srečujejo na delovnih mestih (na primer fizična, kemijska, mehanska ali psihosocialna tveganja). Prav tako lahko obravnava pravice delavcev, varnost in zdravje pri delu ali učinke političnih in gospodarskih sprememb na to, kako delamo. Poudarek je lahko tudi na sektorjih, ki imajo pomembno vlogo v gospodarskem, kulturnem in političnem življenju v Evropi (tj. izobraževanje, kmetijstvo, gradbeništvo, zdravstvo), ali na skupinah, ki se srečujejo s posebnimi izzivi, kot so delavci migranti, ženske, invalidni delavci ter mladi in starejši delavci.

Filmska nagrada Zdravo delovno okolje bo podeljena avtorskemu, ustvarjalnemu in umetniškemu dokumentarcu, ki bo evropske državljane spodbujal k razpravi in izmenjavi mnenj o pomenu varnosti in zdravja pri delu. Predstaviti mora posebno stališče, ki bo žirijo prepričalo z zanimivo zgodbo, močnimi liki in odličnimi filmskimi odlikami pri sliki, zvoku in montaži. 

Dobitnik filmske nagrade Zdravo delovno okolje soglaša, da lahko agencija EU-OSHA brez posebnih plačil:

  • na spletišču agencije EU-OSHA, v sporočilu za javnost ali glasilu agencije EU-OSHA objavite največ petminutni filmski napovednik ali odlomek iz zmagovalnega filma in posnetke iz filma;
  • prikažite in predstavite filmski napovednik ali zmagovalni film v celoti na nekomercialnih dogodkih ali nejavnih dogodkih, ki jih organizira agencija EU-OSHA in njena mreža informacijskih točk v državah EU, EGP in potencialnih državah kandidatkah;
  • poskrbite za podnapise v izbranih jezikih EU in agenciji EU-OSHA odobrite neekskluzivno, nekomercialno in nekinematografsko pravico do dostopa (na elektronski platformi, zaščiteni z geslom) do zgoraj navedene mreže in drugih uradnih partnerjev.

V zameno lahko avtor zmagovalnega filma ali imetnik pravic do njega brezplačno pridobi pravice do podnapisov za nadaljnjo uporabo.