OiRA: brezplačna in preprosta orodja za enostavno izdelavo ocene tveganja

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Ocena tveganja je pomemben prvi korak pri preprečevanju nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Spletno interaktivno orodje za izdelavo ocene tveganja OiRA ta postopek zelo olajša.

Z njim so zagotovljeni viri in znanje, ki jih mikro in mala podjetja potrebujejo, da lahko sama ocenijo svoja tveganja. Orodja OiRA so brezplačno na voljo na spletu, so lahko dostopna in preprosta za uporabo.

Orodje OiRA ponuja pristop za izdelavo ocene tveganja v več korakih, pri čemer uporabnika popelje od prepoznavanja tveganj na delovnem mestu prek izvajanja preventivnih ukrepov ter nazadnje do spremljanja tveganj in poročanja o njih.

Kaj je OiRA?

OiRA je orodje, ki je preprosto za uporabo ter mikro in mala podjetja vodi skozi postopek ocenjevanja tveganj. Programska oprema OiRA, ki jo je leta 2009 razvila agencija EU-OSHA in se uporablja od leta 2010, temelji na nizozemskem orodju za izdelavo ocene tveganja, imenovanem RI&E, ki se je izkazalo za zelo uspešno in se obsežno uporablja. 

Programska oprema OiRA agencije EU-OSHA je panožnim socialnim partnerjem (organizacijam delodajalcev in delavcev) in nacionalnim organom (ministrstvom, inšpektoratom za delo, inštitutom s področja varnosti in zdravja) v pomoč pri izdelavi orodij za oceno tveganja za posamezne gospodarske dejavnosti, namenjenih malim podjetjem.

Najnovejše informacije o projektu OiRA (partnerji projekta, orodja OiRA, ki so ali bodo objavljena) so na voljo na spletnem mestu projekta OiRA.

Kakšen je razlog za vzpostavitev orodja OiRA?

Ocena tveganja je podlaga vsakega pristopa k upravljanju varnosti in zdravja ter je bistvena pri vzpostavitvi zdravega delovnega okolja. 

Agencija EU-OSHA z orodji OiRA podpira strateški okvir EU za zdravje in varnost pri delu za obdobje 2021–2027, ki se je začel izvajati junija 2021. Namen orodij OiRA je bil olajšati izvedbo ocene tveganja ter tako doseči, da bi več mikro in malih podjetij ocenjevalo svoja tveganja in da bi se izboljšala kakovost njihovih ocen. Orodja podjetjem omogočajo, da začnejo (ali izboljšajo) postopek ocenjevanja tveganj. Orodje OiRA lahko tako podjetjem pomaga, da postanejo konkurenčnejša, na primer tako, da znižajo stroške, povezane s poklicnimi boleznimi, in zmanjšajo tveganja nezgod ter izboljšajo splošne delovne razmere in uspešnost organizacije.

Zakaj uporabljati orodja OiRA?

Ocena tveganja je danes za številne organizacije običajen postopek. Zaradi preprečevanja tveganj se izvaja na več sto tisoč delovnih mestih po vsej Evropi. Vendar lahko za nekatera podjetja, zlasti mikro in male organizacije, pomeni zapleten postopek. Orodje OiRA ga lahko olajša, saj organizacijam zagotavlja vire, ki jih potrebujejo, da se uspešno spoprimejo s tovrstnim izzivom.

Organizacije, ki bodo uporabljale orodja OiRA, bodo izkoristile tudi nekatere druge prednosti:

 • uporaba orodij OiRA je popolnoma brezplačna;
 • na voljo so na spletu;
 • na voljo je mobilna aplikacija;
 • orodja so ciljno naravnana na določeno gospodarsko panogo;
 • deloma jih je mogoče prilagoditi zahtevam podjetij;
 • omogočajo razvoj načrta ukrepanja in izbiro predlaganih ukrepov s seznama.

Kako orodje OiRA deluje?

Postopek v orodju OiRA vključuje pet ključnih korakov.

 1. Priprava: orodje OiRA podjetjem deloma omogoča, da ocene tveganja prilagodijo svojim potrebam, le odgovoriti morajo na nekaj preprostih vprašanj.
 2. Prepoznavanje: to vključuje odkrivanje morebitnih nevarnosti pri delu in ugotavljanje, kdo bi jim bil lahko izpostavljen.
 3. Vrednotenje: ta stopnja vključuje prednostno razvrščanje prepoznanih tveganj. Prednostna razvrstitev jim bo pozneje pomagala pri odločitvi, katere ukrepe bo treba izvesti najprej.
 4. Načrt ukrepanja: s pomočjo orodja se bo nato naredil načrt ukrepanja in odločilo o tem, kako tveganja odpraviti ali obvladovati.
 5. Poročilo: nazadnje se samodejno ustvarita poročilo in načrt ukrepanja, ki ju je mogoče natisniti in/ali prenesti, kar omogoča dokumentiranje rezultatov postopka ocene tveganja.

Kako dostopati do orodja OiRA?

Za prijavo potrebujete le veljaven e-naslov. Vsak posameznik ali organizacija lahko med razpoložljivimi orodji OiRA izbere tisto, ki najbolj ustreza njegovi državi, panogi in podjetju. 

Oglejte si razpoložljiva orodja OiRA, ki so na spletnem mestu projekta OiRA razvrščena po gospodarskih panogah in državah.

Sodelovanje socialnih partnerjev in nacionalnih organov

Vsa orodja OiRA so ustvarili socialni partnerji in/ali nacionalni organi ali pa so nastala v sodelovanju z njimi. Če ste socialni partner ali nacionalni inštitut/organ ter želite sodelovati in razviti enega ali več panožnih orodij OiRA, lahko več informacij najdete na spletnem mestu projekta OiRA.