Časovni načrt za opuščanje rabe rakotvornih snovi

Ukrepanje v zvezi s poklicnim rakom

Ocenjuje se, da je v EU rak najpogostejši vzrok smrti, povezanih z delom. Za zmanjšanje števila primerov poklicnega raka je nedvomno mogoče storiti več. Zato je 25. maja 2016 šest evropskih organizacij podpisalo dogovor, s katerim so se zavezale k prostovoljni shemi ukrepov za ozaveščanje o tveganjih, ki izhajajo iz izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu, in izmenjavo dobrih praks.

Ti partnerji so bili:

Dogovor je bil obnovljen 28. novembra 2019, podpisala pa sta ga finsko ministrstvo za socialne zadeve in zdravstvo  in nemško zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve , ki sta se Avstriji in Nizozemski ter štirim evropskim partnerjem (Evropski komisiji, agenciji EU-OSHA, konfederaciji ETUC in organizaciji Business Europe) zahvalila za njihovo predanost.

Partnerji pobude so na konferenci v okviru nemškega predsedovanja „USTAVIMO raka na delovnem mestu“, ki je potekala 9. in 10. novembra 2020 v organizaciji nemškega zveznega ministrstva za delo in socialne zadeve (BMAS) in Zveznega inštituta za varnost in zdravje pri delu (BAuA), predstavili novo strategijo za obdobje 2020–2024.

Strategija za obdobje 2020–2024

Za obdobje 2020–2024 so določeni naslednji štirje cilji:

  • Ozaveščanje podjetij in delavcev o tveganjih zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem in potrebi po preventivnih ukrepih po vsej Evropi.
  • Zagotavljanje pomoči podjetjem in delavcem pri preprečevanju izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu in zmanjševanju njihovih učinkov na delovno silo.
  • Pritegnitev zainteresiranih strani in večja vključenost zadevnih strani za povečanje prizadevanj po vsej Evropi.
  • Usmerjanje v inovacije, da se premosti vrzel med ugotovitvami raziskav in potrebami podjetij.

Sodelovanje v pobudi za časovni načrt

Od leta 2021 bodo partnerji pobude za časovni načrt sodelovali v več dejavnostih, da bi povečali vpliv in s tem pomagali pri preprečevanju izpostavljenosti delavcev rakotvornim snovem. Ti tako imenovani „projekti“ bodo prispevali k doseganju štirih glavnih ciljev. Projekte vodijo in izvajajo majhne skupine partnerjev pobude za časovni načrt. Vendar pa za uspeh potrebujejo prispevke drugih. Poleg osmih zgoraj navedenih partnerjev se bo dejavnostim pridružilo več držav. Organizacije iz vse Evrope so vabljene, da se pridružijo enemu ali več projektov in pomagajo pri njihovem izvajanju.

Če želite predložiti pobudo, obiščite spletišče: https://www.roadmaponcarcinogens.eu. 

Pot naprej

Agencija EU-OSHA pomaga pri spodbujanju sheme in bo podpirala partnerice pri organizaciji dogodkov, namenjenih ozaveščanju in oceni napredka. V shemi je predviden program ukrepov, v katerega bodo vključena različna predsedstva Sveta EU. Agencija EU-OSHA bo pomagala organizirati in promovirati te dogodke in dejavnosti iz načrta.

Dodatne informacije

V časovnem načrtu poiščite vse podrobnosti o načrtovanih skupnih prizadevanjih za zmanjšanje poklicnega raka.

OSHwiki vsebuje povezane članke o:

Obiščite našo spletno stran o anketi agencije EU-OSHA o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka

Prispevki s konference nemškega predsedovanja, 9.–10. november 2020 in povzetek konference

Prispevki s konference finskega predsedovanja EU, 27.–28. november 2019

Dogodek agencije EU-OSHA o pobudi za časovni načrt – A+A, 18. oktober 2017 – povzetek spletnega seminarja

Prispevki z amsterdamske konference o poklicnem raku, 23.–25. maj 2016

Evropski načrt za boj proti raku