Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Priznanja so del kampanj za zdravo delovno okolje in se podeljujejo organizacijam, ki dejavno upravljajo varnost in zdravje pri delu.

Sodelovanje na natečaju je odličen način, da v svoji organizaciji obravnavate pomembna vprašanja, povezana z varnostjo in zdravjem pri delu. Natečaj je tudi odličen vir motivacije v prizadevanjih za izboljšanje varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Priznanja, ki jih od leta 2000 podeljuje agencija EU‑OSHA v sodelovanju z državami članicami EU, so nagrada za izjemne in inovativne prispevke k varnosti in zdravju pri delu. Na ta način se predstavijo koristi dobrega upravljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu ter se uporabljajo kot platforma za izmenjavo in spodbujanje dobrih praks po vsej Evropi.

Vse prijave najprej na nacionalni ravni oceni mreža informacijskih točk agencije EU-OSHA. Nacionalni primeri dobre prakse, ki so uvrščeni na ožji seznam, potem sodelujejo na evropskem natečaju, v okviru katerega so izbrani nagrajeni in pohvaljeni primeri.

Te primere nato predstavijo in nagradijo na podelitvi priznanj proti koncu posamezne kampanje.