Evropske smernice

Smernice so nezavezujoči dokumenti, namenjeni lajšanju izvajanja evropskih direktiv.

Obstajajo različne vrste smernic, kot so praktične smernice Evropske komisije za najboljšo prakso za preprečevanje tveganj, priporočila Sveta, sporočila Evropske komisije, sporazumi socialnih partnerjev EU itd.