Spremljanje in krepitev varnosti in zdravja pri delu v dobavnih verigah s pomočjo okvirov za ocenjevanje trajnostnosti

Keywords:

Potreba po trajnostnosti spreminja poslovne dejavnosti, zlasti znotraj dobavnih verig. V tem dokumentu je proučeno, kako je mogoče varnost in zdravje pri delu v dobavnih verigah ovrednotiti in izboljšati z uporabo okvirov za ocenjevanje trajnostnosti.

Predstavljeni so dejavniki, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu v dobavnih verigah, ter potencial orodij in metod, ki se uporabljajo za ocenjevanje uspešnosti na področju trajnostnosti v povezavi z uspešnostjo na področju varnosti in zdravja pri delu. Priporočila za oblikovalce politik, nakupna podjetja, sektorske pobude in stranke/končne uporabnike poudarjajo potrebo po uskladitvi meril za varnost in zdravje pri delu v okvirih za ocenjevanje trajnostnosti.

Prenesi in: en

Dodatne publikacije o tej temi