Projekt OSHVET: varnost in zdravje pri delu v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju

Image by OKNord from Pixabay

Cilj projekta OSHVET agencije EU-OSHA je ozaveščati o pomenu varnosti in zdravja pri delu (VZD) med učitelji in učenci v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju (PSIU) ter zagotavljati praktične informacije in vire na regionalni in nacionalni ravni v EU, državah Efte in državah pristopnicah.

Širjenje sporočil: vseevropski partnerji in nacionalni ambasadorji

Cilj projekta je vzpostaviti obsežno mrežo, v katero bodo vključene obstoječe nacionalne informacijske točke agencije EU-OSHA in evropske partnerske organizacije – Evropsko združenje inštitutov za poklicno in strokovno usposabljanje (EVBB) ter Evropski forum za tehnično in poklicno izobraževanje in usposabljanje (EfVET).

V vsaki državi obstajajo ambasadorji za varnost in zdravje pri delu na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih imenujeta EVBB in EfVET. Ti so ob pomoči nacionalnih informacijskih točk odgovorni za usklajevanje in promocijo projektnih dejavnosti v svojih mrežah in nacionalnih centrih za poklicno in strokovno izobraževanje. Ambasadorji agenciji EU-OSHA poročajo tudi o samem izvajanju dejavnosti.

Pilotni projekt je bil najprej izveden v šestih državah (v Belgiji, Nemčiji, na Nizozemskem, Norveškem, Portugalskem in v Španiji), nato pa so ga zaradi njegove uspešnosti začeli izvajati tudi drugod.

Nacionalne pobude za varnost in zdravje pri delu v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju

Podpora dejavnostim v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja je na voljo s pomočjo posebnega orodja za pomoč informacijskim točkam agencije EU-OSHA – FAST. Naslednji primeri ponazarjajo vrsto pobud, za usklajevanje katerih so bili odgovorni ambasadorji in nacionalne informacijske točke za varnost in zdravje pri delu ter ki so potekale v okviru projekta:

  • na Portugalskem so z organizacijo posebnega dogodka in natečaja za najboljši videoposnetek spodbujali gibanje in telovadbo kot način za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj;
  • na Nizozemskem so strokovnjaki po vsej državi organizirali predavanja za poklicne in strokovne šole z naslovom „Safe Work with Common Sense“ (Delajmo varno in z zdravo pametjo);
  • v Belgiji so orodja, kot sta OiRA in Napo za učitelje, oglaševali v poklicnih in strokovnih mrežah, predviden pa je tudi projekt ozaveščanja o časovnem načrtu o rakotvornih snoveh.