Pilotni projekt Evropskega parlamenta o varnosti in zdravju starejših delavcev pri delu

Evropski parlament je začel izvajati in financirati projekt z naslovom „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih – varnost in zdravje pri delu glede na staranje delovne sile“ (glej Uradni list Evropske unije, 29. 2. 2012, II/230 – II/231), ki ga je agencija EU-OSHA skupaj izvedla z delegacijo Evropske komisije.

Evropski parlament je nameraval proučiti, kako bi se lahko varnost in zdravje pri delu izboljšala ob upoštevanju izzivov starajočih se delavcev, ter prispevati k razvoju politike na tem področju. Projekt, ki ga je izvedla agencija, prinaša obsežen pregled vprašanj, povezanih s staranjem, delom ter varnostjo in zdravjem pri delu, ter analizo politik in pobud, s katerimi države obravnavajo staranje delavcev po vsej Evropi. Pri projektu so upoštevali tudi Eurofoundovo raziskavo o trajnostni zaposlitvi.

Na voljo je interaktivna vizualna predstavitev ključnih rezultatov projekta, vključno s podatki o demografskih značilnostih, zaposlenosti, delovnih razmerah in zdravju ter primeri s področja varnosti in zdravja pri delu in povezanih politik po vsej Evropi, s katerimi se obravnavajo izzivi starajočih se delavcev. 

Poročila, ki so bila pripravljena v okviru projekta

SPLOŠNA ANALIZA

Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih – končno poročilo o celoviti analizi: v poročilu so združeni izsledki projekta ter zajete smernice politike in priporočila za različne ravni in vrste občinstva.

 

STARANJE DELAVCEV: POSLEDICE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Staranje delavcev: posledice za varnost in zdravje pri delu – pregled raziskave: poročilo temelji na teoretični raziskavi, v kateri so se pregledale obstoječe informacije o tej tematiki.

Ženske in staranje delovne sile: posledice za varnost in zdravje pri delu – pregled raziskave: poročilo temelji na teoretični raziskavi.

 

POLITIKE, STRATEGIJE IN PROGRAMI

Poročilo o analizi politik, strategij in programov EU in držav članic o staranju prebivalstva in delavcev – obravnava izzive starajočih se delavcev z vidika varnosti in zdravja pri delu in področnih politik, ki nanj vplivajo, kot so zaposlovanje in socialne zadeve ter javno zdravje in izobraževanje.

 

REHABILITACIJA IN VRNITEV NA DELO 

Rehabilitacija in vrnitev na delo: poročilo o analizi politik, strategij in programov EU in držav članic.

Pregled raziskave o rehabilitaciji in vrnitvi na delo: poročilo pripravljeno na podlagi teoretične raziskave za pridobitev preglednega povzetka znanja in priporočil na zadevnem področju.

Podrobnejši opis devetih študij primerov o programih rehabilitacije/vrnitve na delo – v opis so vključena mnenja strokovnjakov, deležnikov ali udeležencev programov.

 

NACIONALNA SLIKA

Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih – popis po državah: informacije so v posamezni državi zbirali nacionalni strokovnjaki s teoretično raziskavo, dopolnile pa so jih skupine za razprave, organizirane s posredniki in strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu v desetih državah članicah.

Jezikovne različice popisov po državah

 

DOBRE PRAKSE IN VIRI

Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih: analiza dobrih praks na delovnem mestu in potreb po podpori – v poročilu so povzete ugotovitve iz študij primerov in kvalitativnih raziskav.

24 študij primerov dobrih praks na delovnem mestu – v študije primerov so vključene izkušnje udeležencev pri teh ukrepih ter mnenja in potrebe malih podjetij.

Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih: pregled virov z vidika delovnih mest

 

Večjezični e-vodnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu za starajoče se delavce

Konferenca deležnikov

Na konferenci deležnikov, organizirani 22. septembra 2015 v Bruslju, so bili občinstvu iz držav članic in oblikovalcem politik na ravni EU predstavljeni glavne ugotovitve in sklepi projekta.

Več o konferenci

S tem projektom se podpira kampanja za zdravo delovno okolje za obdobje 2016–2017 z naslovom „Zdrava delovna mesta za vse generacije“, saj podaja osnovne informacije o kampanji.