Staranje delovne sile: posledice za varnost in zdravje pri delu – Raziskovalni pregled – Povzetek

Keywords:

V tej publikaciji, ki vsebuje povzetek celotnega poročila „Raziskovalni pregled vprašanj varnosti in zdravja pri delu ter staranja delovne sile“, so opisane okoliščine, v katerih je bil opravljen pregled: starajoča se delovna sila v Evropi. V njej so podrobno opisane ključne ugotovitve v zvezi s tremi glavnimi vprašanji, preučenimi v pregledu: (1) „Kakšne spremembe se dogajajo pri starajočih se posameznikih?“, (2) „Kakšne posledice imajo te spremembe v celotnem delovnem življenju?“ in (3) „S kakšnimi ukrepi varnosti in zdravja pri delu bi bilo mogoče spodbujati trajnostno delo v celotnem delovnem življenju?“. Opredeljene so tudi vrzeli v sedanjem znanju, povzete splošne sklepne ugotovitve in morebitne posledice na področju politik ter poudarjen pomen upoštevanja posameznikove delovne sposobnosti in posebnih ukrepov v strategijah za preprečevanje tveganj.

Prenesi in: en