Prikaz podatkov

Orodja za prikaz podatkov prikažejo dejstva in številke o vrsti vprašanj, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu (VZD) po Evropi, vključno s tem, kako se tveganja upravljajo, delovnimi razmerami, demografskimi podatki, vplivi na zdravje, politikami in strategijami.

Uporabniku prijazna orodja prikažejo ključne ugotovitve in podatke, ki se jih lahko razvrsti po državah, sektorjih in drugih merilih.