E-orodja za področje varnosti in zdravja pri delu

Image

Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije prispeva k razvoju vse več spletnih interaktivnih orodij („e-orodij“), kar velja tudi za področje varnosti in zdravja pri delu. Številni akterji na področju varnosti in zdravja pri delu so že pokazali zanimanje za te nove tehnologije in njihove možnosti, zato je bilo v zadnjih letih na tem področju razvitih veliko e-orodij. Potreba po preprostem in enostavnem načinu zagotavljanja skladnosti z zakonodajo ter krepitvi kulture varnosti in zdravja pri delu je bila pomemben dejavnik njihovega razvoja – zlasti med mikro in malimi podjetji.

Kaj je e-orodje?

E-orodje je programska oprema, ki jo je mogoče zagnati prek interneta, računalnika, telefona, tabličnega računalnika ali drugih elektronskih naprav. Od običajnih orodij ali publikacij v papirni obliki se razlikuje po črki „e“ – „elektronsko“.

E-orodja so „interaktivna“. Uporabnik mora vnesti informacije v obliki znanja (npr. z izpolnitvijo potrditvenega ali podatkovnega polja) ali meritev okolja (npr. meritev ravni hrupa ali osvetljenosti pametnega telefona). Orodja na podlagi teh vhodnih podatkov zagotovijo uporabniku prilagojene informacije (npr. z vodenjem uporabnika skozi postopek odločanja). Po tem se „e-orodja“ razlikujejo od statičnega ali pasivnega instrumenta, kot je običajni podatkovni list, kontrolni seznam ali e‑vodnik.

E-orodja za področje varnosti in zdravja pri delu so namenjena zagotavljanju podpore in/ali virov organizacijam (zlasti malim in srednjim podjetjem, saj jih ta pogosto najbolj potrebujejo) za pomoč pri upravljanju poklicnih tveganj. Razviti jih je mogoče za različne namene; lahko so zelo splošna in jih uporabljajo različni uporabniki ali pa veliko bolj specifična in prilagojena. Na primer:

 • za pomoč pri izvajanju zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu (glavni akter na področju varnosti in zdravja pri delu za izpolnitev njihovih zakonskih obveznosti);
 • za pomoč pri spodbujanju kulture preprečevanja (za ozaveščanje, v informativne namene);
 • za usposabljanje (npr. za e-učenje).

Prednosti e-orodij

Za organizacije ali posamezne uporabnike se z e-orodji na področju varnosti in zdravja pri delu:

 • krepi vloga malih in srednjih podjetij, saj jim omogočajo preprečevanje tveganj na tem področju v samih podjetjih;
 • olajša poslovanje (sporočanje in analiziranje podatkov v elektronski obliki je lahko preprostejše od sporočanja in analiziranja podatkov v papirni obliki);
 • pomagajo opredeliti nevarnosti in tveganja na delovnem mestu;
 • olajša postopek ocene tveganja;
 • predstavijo možne rešitve težav na področju varnosti in zdravja pri delu;
 • podpira izvajanje preventivnih ukrepov na delovnem mestu,
 • hkrati pa so preprosta za uporabo, interaktivna in lahko dostopna.

Za razliko od orodij v papirni obliki je mogoče pri e-orodju spremljati njegovo uporabo. Prav tako lahko dobite povratne informacije o njegovi učinkovitosti in funkcionalnosti. Rezultate (npr. statistične podatke) je mogoče uporabiti tudi kot projektne kazalnike in za zagotavljanje anonimnih podatkov pri spremljanju uspešnosti politike na področju varnosti in zdravja pri delu.

Za posrednike in oblikovalce politik so lahko e-orodja instrumenti za ozaveščanje (npr. pri uporabi v okviru kampanje), s katerimi se lahko dejavno vključijo akterji (npr. socialni partnerji, inšpektorati,...).

Ne nazadnje so e-orodja zanimiva za mlade (delavce, študente,..) in lahko s spletnim širjenjem (prek interneta in družbenih medijev) dosežejo zelo raznolike skupine uporabnikov.

Izzivi, povezani z e-orodji

Pri razvoju e-orodja je treba upoštevati različne dejavnike:

 • Kakšna tehnologija se zahteva? Upoštevati je na primer treba različne dejavnike, kot so gostovanje, dodatne naprave in operativni sistemi.
 • Kakšni so stroški razvoja in vzdrževanja? Stroški razvoja e-orodij so na splošno nizki v primerjavi z orodji v papirni obliki (ni npr. stroškov tiskanja, distribucije ali skladiščenja). Po razvoju orodja se pokažejo nove uporabnosti (npr. večja interaktivnost), razvoj teh pa poveča stroške in podaljša čas razvoja. Obstajajo tudi stroški, povezani z vzdrževanjem in posodabljanjem e-orodja.
 • Ali bo orodje spletna ali mobilna aplikacija? Nekatera e-orodja je mogoče uporabljati „samostojno“ na telefonu in ne potrebujejo internetne povezave, medtem ko so druga v obliki odzivne spletne strani, za katero je potrebna internetna povezava. Ocena uspešnosti je pri odzivnih spletnih straneh enostavnejša kot pri mobilnih aplikacijah, vendar uporabnik morda nima vedno na voljo internetne povezave. Pri odločitvi, kateri od teh dveh pristopov naj se uporabi, je treba upoštevati predvsem vidik uporabnika.
 • Kdo ima lastninske pravice? Na tem področju se pogosta pojavljajo negotovost in težave.
 • Ali so bila pojasnjena vsa vprašanja glede avtorskih pravic (npr. programske opreme, vsebine, fotografij)? Avtorska pravica na publikaciji v papirni obliki ni isto kot avtorska pravica na e-orodjih, zato se je treba pogosto posvetovati s pravniki, ki bodo pomagali razjasniti ta vprašanja.

Čeprav je lahko vzdrževanje in posodabljanje e-orodij drago, je mogoče stroške znižati z izmenjavo znanja in skupnih pristopov.

Agencija EU-OSHA in e-orodja

Agencija EU-OSHA je prepričana, da imajo e-orodja na področju varnosti in zdravja pri delu ključno vlogo pri prispevanju k varnejšim in bolj zdravim delovnim mestom. Zato se je zavezala, da bo spodbujala razvoj novih e-orodij na področju varnosti in zdravja pri delu ter podpirala, spodbujala in razširjala sedanja. Osredotočena je na „nepridobitna“ ali „nekomercialna“ e-orodja na področju varnosti in zdravja pri delu ter tista, ki so za končnega uporabnika brezplačna.

Pri razvoju e-orodij na področju varnosti in zdravja pri delu sodeluje s:

 • povezovanjem deležnikov (programerjev, pobudnikov, strokovnjakov, uporabnikov) za razpravo o potrebah in izzivih;
 • izmenjavo informacij in znanja o razvoju e-orodij;
 • izmenjavo dobre prakse v zvezi z razvojem e-orodij;
 • opredelitvijo izzivov pri razvoju e-orodij;
 • zagotavljanjem podpore za letna srečanja;
 • razširjanjem informacij o zagotavljanju prenosljivosti orodij.

Agencija EU-OSHA podpira sedanja orodja z:

 • reklamiranjem e-orodij v člankih v spletni enciklopediji OSHwiki;
 • spodbujanjem izmenjave, sprejetja in prilagoditve sedanjih orodij v drugih institucijah, organizacijah in državah članicah;
 • delovanjem kot platforma za navzkrižno spodbujanje (orodja so vključena v druge projekte ali kampanje ali se v njih spodbujajo).

Preberite si več o dogodkih in delavnicah, ki jih v zvezi z e-orodji organizira agencija EU-OSHA.

Preberite članke OSHwiki o e-orodjih, kot sta SEIRICH: orodje za oceno kemikalij v delovnem okolju in SUBSPORT: portal za pomoč pri zamenjavi snovi.