O agenciji EU-OSHA

Agencija EU-OSHA je agencija Evropske unije za obveščanje o varnosti in zdravju pri delu. Naše delo prispeva k strateškemu okviru Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 ter drugim ustreznim strategijam in programom EU, kot je Evropa 2020.

V tem razdelku lahko preberete o naših glavnih dejavnostih in upravljanju. Naš tiskovni urad zagotavlja vso potrebno podporo v zvezi z vprašanji o varnosti in zdravju pri delu. Navežite stik z nami ali preberite zadnje novice. Na voljo je tudi več informacij o nacionalnih informacijskih točkah , ki z nami sodelujejo pri doseganju naših ciljev. Ali pa vas morda zanima sodelovanje z nami? Vse potrebne informacije za prijavo na javni razpis ali prijavo na delovno mesto v naši agenciji so na voljo v tem razdelku.