Sodelovanje z drugimi agencijami

Agencije EU

Agencija EU-OSHA dejavno sodeluje z naslednjimi agencijami EU:

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Agencija za temeljne pravice (FRA)
Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

Kako agencije EU delajo za vas

V tem posnetku si oglejte, kako agencije EU prispevajo k evropski družbi.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandum o soglasju med Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo večino podjetij v Evropski uniji; približno 99 % vseh podjetij v Evropski uniji so MSP, ki zaposlujejo več kot 66 % prebivalstva (Eurostat, 2008). Poleg tega je v MSP zabeleženih 82 % vseh poškodb pri delu in približno 90 % nezgod s smrtnim izidom (Eurofound, 2010). Zato je glavni cilj razvoja projekta komunikacijskega partnerstva na nacionalni ravni povečati obseg ozaveščanja MSP ter gospodarskih panog z visokim tveganjem o pomenu varnosti in zdravja pri delu.

Leta 2015 je nova izjava o sodelovanju med Generalnim direktoratom za podjetništvo in industrijo (zdaj Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW)) ter agencijo EU-OSHA omogočila uradno partnerstvo z Evropsko podjetniško mrežo.

Namen projekta komunikacijskega partnerstva je ozaveščati MSP o pomenu varnosti in zdravja pri delu ter jim omogočiti lažji dostop do praktičnih informacij in koristnih stikov na nacionalni in regionalni ravni, vključno z nacionalnimi partnerskimi srečanji, svežnji za ozaveščanje in drugimi dejavnostmi, kot je podelitev priznanj Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri delu.

Glavni partnerji agencije EU-OSHA pri doseganju njenih ciljev so Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW), Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME), nacionalne informacijske točke agencije EU-OSHA in člani Evropske podjetniške mreže.

Izjava o nameri sodelovanja med GD GROW, agencijo EU-OSHA in agencijo EASME

Evropska podjetniška mreža

Ta memorandum o soglasju je namenjen okrepitvi sodelovanja med agencijo ECHA in agencijo EU-OSHA, da bi z okrepljenim sodelovanjem in zlasti dejavno izmenjavo informacij ustvarili sinergije ter si izmenjavali znanje o zadevah skupnega interesa.
Memorandum o soglasju je začel veljati 5. maja 2010.

Memorandum o soglasju med agencijo ECHA in agencijo EU-OSHA

Izjava o nameri sodelovanja med GD GROW, agencijo EU-OSHA in agencijo EASME

Projekt komunikacijskega partnerstva

Mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo večino podjetij v Evropski uniji; približno 99 % vseh podjetij v Evropski uniji so MSP, ki zaposlujejo več kot 66 % prebivalstva (Eurostat, 2008). Poleg tega je v MSP zabeleženih 82 % vseh poškodb pri delu in približno 90 % nezgod s smrtnim izidom (Eurofound, 2010). Zato je glavni cilj razvoja projekta komunikacijskega partnerstva na nacionalni ravni povečati obseg ozaveščanja MSP ter gospodarskih panog z visokim tveganjem o pomenu varnosti in zdravja pri delu.

Leta 2015 je nova izjava o sodelovanju med Generalnim direktoratom za podjetništvo in industrijo (zdaj Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW)) ter agencijo EU-OSHA omogočila uradno partnerstvo z Evropsko podjetniško mrežo.

Evropska podjetniška mreža

Priznanje Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri deludravja pri deludravja pri deludravja pri deludravja pri deludravja pri deluEvropska podjetniška mreža je vodilna evropska pobuda za zagotavljanje inovativnosti in podpore poslovanju MSP v Evropski uniji. Mreža, ki je del Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost, je enotna kontaktna točka za informacije o politikah in zakonodaji EU, možnostih financiranja, pomoči pri iskanju poslovnih partnerjev ter pomoči pri razvoju raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti. Vključuje približno 600 partnerskih organizacij iz 53 držav, ki MSP ponujajo najrazličnejše storitve.

Namen projekta komunikacijskega partnerstva je ozaveščati MSP o pomenu varnosti in zdravja pri delu ter jim omogočiti lažji dostop do praktičnih informacij in koristnih stikov na nacionalni in regionalni ravni, vključno z nacionalnimi partnerskimi srečanji, svežnji za ozaveščanje in drugimi dejavnostmi, kot je podelitev priznanj Evropske podjetniške mreže na področju varnosti in zdravja pri delu.

Glavni partnerji agencije EU-OSHA pri doseganju njenih ciljev so Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW), Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME), nacionalne informacijske točke agencije EU-OSHA in člani Evropske podjetniške mreže.