Glosarji agencije EU-OSHA

Večjezični glosarji agencije EU-OSHA vsebujejo izraze s področja varnosti in zdravja pri delu, združene po posameznih domenah ali področjih znanja. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu, vsakega pa spremlja opredelitev pojma.

Agencija EU-OSHA je te glosarje pripravila v okviru kampanj za zdravo delovno okolje, da bi zagotovila usklajeno uporabo ključnih pojmov, povezanih s posameznimi kampanjami. Vsebujejo nekaj delovnega besednjaka in opredelitve pojmov, ki se najpogosteje uporabljajo na teh področjih.