Sistemi opozarjanja in nadzora na področju varnosti in zdravja pri delu

Vzorec priznanih bolezni, za katere se izplača odškodnina, ne odraža dejanskih razmer na delovnih mestih. Udeleženci delavnice agencije EU-OSHA o bremenu z delom povezanih bolezni so poročali, da kljub obveznostim poročanja in odprtem seznamu poklicnih bolezni pogosto ni vzpostavljenega sistema za dejavno prepoznavanje, ciljno obravnavanje in odzivanje na poročila o morebitnih primerih z delom povezanih bolezni. Sistemi nadzora lahko pomagajo pri reševanju te težave z zbiranjem poročil od velikega števila poučenih in usposobljenih „nadzornih“ zdravnikov ali drugih usposobljenih strokovnjakov (npr. medicinskih sester na področju medicine dela).

Spremljanje poročil o boleznih, povezanih z delom, ki veljajo za zgodnje opozorilne znake, lahko pomaga pri prepoznavanju okoliščin ali delovnih mest, kjer je treba izboljšati upravljanje varnosti in zdravja pri delu. Agencija EU-OSHA je objavila raziskavo o sistemih opozarjanja in nadzora, da bi prepoznali zgodnje znake z delom povezanih bolezni:

Sistemi opozarjanja in nadzora – pregled literature

Sistemi opozarjanja in nadzora – strokovne delavnice – prispevki z delavnice

Pristopi opozarjanja in nadzora za prepoznavanje z delom povezanih bolezni v EU: poročilo in povzetek

Sistemi opozarjanja in nadzora – delavnica o politiki – prispevki z delavnice 

Pristopi opozarjanja in nadzora za prepoznavanje z delom povezanih bolezni v EU: predstavitev za strokovno občinstvo

Preglejte vse strokovne dokumente za razpravo o sistemih opozarjanja in nadzora