You are here

Sistemi opozarjanja in nadzora na področju varnosti in zdravja pri delu

Vzorec priznanih bolezni, za katere se izplača odškodnina, ne odraža dejanskih razmer na delovnih mestih. Udeleženci delavnice agencije EU-OSHA o bremenu z delom povezanih bolezni so poročali, da kljub obveznostim poročanja in odprtem seznamu poklicnih bolezni pogosto ni vzpostavljenega sistema za dejavno prepoznavanje, ciljno obravnavanje in odzivanje na poročila o morebitnih primerih z delom povezanih bolezni. Sistemi nadzora lahko pomagajo pri reševanju te težave z zbiranjem poročil od velikega števila poučenih in usposobljenih „nadzornih“ zdravnikov ali drugih usposobljenih strokovnjakov (npr. medicinskih sester na področju medicine dela).

Spremljanje poročil o boleznih, povezanih z delom, ki veljajo za zgodnje opozorilne znake, lahko pomaga pri prepoznavanju okoliščin ali delovnih mest, kjer je treba izboljšati upravljanje varnosti in zdravja pri delu. Agencija EU-OSHA je objavila raziskavo o sistemih opozarjanja in nadzora, da bi prepoznali zgodnje znake z delom povezanih bolezni:

Sistemi opozarjanja in nadzora – pregled literature

Sistemi opozarjanja in nadzora – strokovne delavnice – prispevki z delavnice

Pristopi opozarjanja in nadzora za prepoznavanje z delom povezanih bolezni v EU: poročilo in povzetek

Sistemi opozarjanja in nadzora – delavnica o politiki – prispevki z delavnice 

Pristopi opozarjanja in nadzora za prepoznavanje z delom povezanih bolezni v EU: predstavitev za strokovno občinstvo

Preglejte vse strokovne dokumente za razpravo o sistemih opozarjanja in nadzora