Pristopi opozarjanja in nadzora za prepoznavanje z delom povezanih bolezni v EU – predstavitev za nestrokovnjake

Keywords:

V tej predstavitvi za nestrokovno javnost so poudarjene ugotovitve velikega projekta o pristopih opozarjanja in sledenja za ugotavljanje nastajajočih tveganj za zdravje pri delu in novih boleznih, povezanih z delom.

Raziskava bo omogočila boljše razumevanje učinkovitih pristopov opozarjanja in sledenja ter načinov, na katere lahko ti, na podlagi dokazov, prispevajo k oblikovanju politik in preprečevanju novih bolezni, povezanih z delom.

Predstavitev v angleškem jeziku si lahko prenesete tudi s spletišča Slideshare

Prenesi in: bg | de | en | nl | no | sk |

Dodatne publikacije o tej temi