Zdrava delovna mesta za zaustavitev pandemije

© EU-OSHA

COVID-19: viri literature za delovna mesta

Pandemija COVID-19 je eden največjih izzivov, s katerimi se srečujejo družba in podjetja. Ta izziv bo mogoče premagati samo s skupnim delovanjem za preprečitev širjenja bolezni in zagotovitev varnega in zdravega delovnega okolja za delavce, ki delajo od doma, in tiste, ki se bodo vrnili na običajno delovno mesto. V tem razdelku so zbrane smernice, gradivo za ozaveščanje in dodatne povezave o tej tematiki.

Na delovnih mestih, na katerih bi delavci utegnili biti izpostavljeni virusu iz kategorije bioloških dejavnikov, morajo delodajalci opraviti oceno tveganja na delovnem mestu in določiti ustrezne ukrepe. Smernice na tej strani so mišljene kot pomoč delodajalcem pri izpolnjevanju teh obveznosti. Minimalne zakonske zahteve določa direktiva o bioloških dejavnikih. Več informacij o tem najdete v našem razdelku o nevarnih snoveh (podrazdelek biološki dejavniki).

Smernice EU

Kako je mogoče na delovnih mestih v praksi prispevati k boju proti pandemiji in zaščiti zaposlenih? Ključnega pomena sta znanje in ozaveščenost – vsi morajo biti dobro seznanjeni z načini prenosa virusa, znaki okužbe in pristopi za zmanjšanje izpostavljenosti. Naše smernice bodo organizacijam v pomoč pri zagotavljanju potrebnih informacij delavcem in sprejemanju ukrepov za preprečevanje okužb.

COVID-19: Nazaj na delovna mesta – Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev (različica PDF

COVID-19: smernice za delovna mesta

Oglejte si orodje za ocenjevanje tveganj OiRA COVID-19

Videoposnetek za ozaveščanje Napo in … zaustavitev pandemije

Delo na daljavo

Zaradi karantene v času pandemije bolezni COVID‑19 mora na milijone evropskih delavcev delati od doma, da se čim bolj zmanjša tveganje za širjenje okužbe s tem virusom. Novonastale razmere lahko negativno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. V teh smernicah je razloženo, kako se lahko ljudje med delom od doma učinkovito zaščitijo.

Praktični nasveti za zagotavljanje čim bolj zdravega, varnega in učinkovitega dela od doma

Zbirka podatkov za kostno-mišična obolenja s praktičnimi orodji in smernicami: delo na daljavo

Videoposnetek za ozaveščanje Napo … dela na daljavo, da zaustavi pandemijo

Viri iz EU in mednarodnih organizacij

Evropska komisija: Smernice o varstvu sezonskih delavcev

Evropska komisija: Informativni bilten o varstvu sezonskih delavcev 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Biološki dejavniki

Prizadevamo si ozaveščati o izpostavljenosti tem nevarnostim pri delu in zagotoviti več informacij o povezanih zdravstvenih težavah, kar poleg nalezljivih bolezni vključuje tudi raka in alergije.

Biološki dejavniki in z delom povezane bolezni: rezultati pregleda literature, strokovne raziskave in analize sistemov spremljanja

Epidemija in delovna mesta

Epidemics and the Workplace

Biološki dejavniki

Izpostavljenost biološkim dejavnikom in s tem povezane zdravstvene težave zdravstvenih delavcev

Izpostavljenost biološkim dejavnikom in povezane zdravstvene težave v poklicih, povezanih z živalmi

Biološki dejavniki in značilne bolezni, povezane z delom, v poklicih, ki vključujejo potovanja in stike s tistimi, ki potujejo

Izpostavljenost biološkim dejavnikom in povezani učinki na zdravje v sektorjih ravnanja z odpadki in čiščenja odpadnih voda

Izpostavljenost biološkim dejavnikom in povezane zdravstvene težave pri kmetijski pridelavi