Zdrava delovna mesta za zaustavitev pandemije

Image

COVID-19: viri literature za delovna mesta

Pandemija COVID-19 je eden največjih izzivov, s katerimi se srečujejo družba in podjetja. Ta izziv bo mogoče premagati samo s skupnim delovanjem za preprečitev širjenja bolezni in zagotovitev varnega in zdravega delovnega okolja za delavce, ki delajo od doma, in tiste, ki se bodo vrnili na običajno delovno mesto. V tem razdelku so zbrane smernice, gradivo za ozaveščanje in dodatne povezave o tej tematiki.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Vpliv dolgotrajnega covida-19 na delavce in delovna mesta ter vloga varnosti in zdravja pri delu

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Na delovnih mestih, na katerih bi delavci utegnili biti izpostavljeni virusu iz kategorije bioloških dejavnikov, morajo delodajalci opraviti oceno tveganja na delovnem mestu in določiti ustrezne ukrepe. Smernice na tej strani so mišljene kot pomoč delodajalcem pri izpolnjevanju teh obveznosti. Minimalne zakonske zahteve določa direktiva o bioloških dejavnikih. Več informacij o tem najdete v našem razdelku o nevarnih snoveh (podrazdelek biološki dejavniki).

Smernice EU

Kako je mogoče na delovnih mestih v praksi prispevati k boju proti pandemiji in zaščiti zaposlenih? Ključnega pomena sta znanje in ozaveščenost – vsi morajo biti dobro seznanjeni z načini prenosa virusa, znaki okužbe in pristopi za zmanjšanje izpostavljenosti. Naše smernice bodo organizacijam v pomoč pri zagotavljanju potrebnih informacij delavcem in sprejemanju ukrepov za preprečevanje okužb.

COVID-19: Nazaj na delovna mesta – Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev (različica PDF)

Videoposnetek za ozaveščanje Napo in … zaustavitev pandemije

Delo na daljavo

Epidemics and the Workplace

Zaradi karantene v času pandemije bolezni COVID‑19 mora na milijone evropskih delavcev delati od doma, da se čim bolj zmanjša tveganje za širjenje okužbe s tem virusom. Novonastale razmere lahko negativno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. V teh smernicah je razloženo, kako se lahko ljudje med delom od doma učinkovito zaščitijo.

Praktični nasveti za zagotavljanje čim bolj zdravega, varnega in učinkovitega dela od doma

Zbirka podatkov za kostno-mišična obolenja s praktičnimi orodji in smernicami: delo na daljavo

Videoposnetek za ozaveščanje Napo … dela na daljavo, da zaustavi pandemijo

Viri iz EU in mednarodnih organizacij

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming