Vodstveno osebje


Izvršni direktor

G. William Cockburn Salazar

V agenciji EU-OSHA dela od leta 1998, osredotočen pa je na usklajevanje raziskav in nastajajoča tveganja. Odgovoren je bil za prvo evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER). Od leta 2012 do leta 2021 je bil vodja enote za preprečevanje in raziskave agencije EU-OSHA, ki pripravlja vsebine o varnosti in zdravju pri delu. Od leta 2021 do njegovega uradnega imenovanja za izvršnega direktorja leta 2023 je opravljal vlogo vršilca dolžnosti izvršnega direktorja.

Je univerzitetni diplomirani pravnik in magister ergonomije. Preden se je pridružil agenciji EU-OSHA, je delal na področju akademskih raziskav, namenjenih proučevanju varnostne kulture v podjetjih, ter v zasebnem sektorju kot svetovalec za ergonomijo in vodja raziskav za projekte na področju varnosti in zdravja pri delu.

Izjava o interesih – življenjepis

Vodja enote za obveščanje in promocijo

Coming soon

Vodja enote za preventivo in raziskave

Coming soon

Vodja centra za vire in storitve

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo se je agenciji EU-OSHA pridružila septembra 2023. Kot vodja enote za vire in storitve bo vodila skupino sodelavcev, ki so zadolženi za kadrovske zadeve, finance, javna naročila, dokumentacijo, notranjo kontrolo in upravljanje objektov.

Preden se je pridružila agenciji EU OSHA, je več kot 16 let delala v Evropski agenciji za nadzor ribištva (EFCA) v Vigu, najprej kot vodja sektorja za finance in javna naročila, nato pa kot namestnica vodje enote za vire in IKT.

Izjava o interesih – življenjepis