Izboljšanje skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu

© EU-OSHA/Jim Holmes

Ker se struktura, organizacija in nadzor dela še naprej spreminjajo, postaja zagotavljanje, da podjetja izpolnjujejo svoje obveznosti glede predpisov o varnosti in zdravju pri delu, pomembnejše kot kdaj koli prej. Dejavnost agencije EU-OSHA v zvezi s podporo izboljšanju skladnosti s predpisi s področja VZD (2021-2024) se osredotoča na dejavnike, ki vplivajo na skladnost s standardi glede varnosti in zdravja pri delu, da bi okrepila tak organizacijski okvir, ki podpira prizadevanja podjetij za zaščito varnosti in zdravja delavcev.

Izboljšanje skladnosti s predpisi s področja VZD v podjetjih

Ravnanje v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu je lahko težavna naloga, zlasti za mikro in mala podjetja. Vendar pa je iz prejšnje raziskave agencije EU-OSHA razvidno, da imajo na to velik vpliv določeni zunanji dejavniki.

  • pravno izvrševanje predpisov;
  • vplivi dobavnih verig;
  • zunanje storitve s področja VZD;
  • družbene ali sektorske norme;
  • finančna podpora.

Cilj te dejavnosti je nadaljnje ukrepanje na podlagi teh ugotovitev s pregledom vrst podpore, ki so na voljo, in iskanjem inovativnih strategij, ki bodo v pomoč pri doseganju skladnosti s predpisi. Čeprav je poudarek na mikro in malih podjetjih, se upošteva tudi pomembna vloga, ki jo imajo večja podjetja pri ustvarjanju takšnega okolja, ki spodbuja ravnanje v skladu s predpisi.

Faze raziskovalnega programa

Po začetnem splošnem pregledu skladnosti s predpisi s področja VZD sta bila opredeljena dva glavna sklopa vprašanj za nadaljnje poglobljene študije:

  • Prvi je povezan s tržnim pristopom za spodbujanje VZD, ki raziskuje politike in strategije, ki vplivajo na odnose v dobavni verigi, da bi tako izboljšali skladnost s predpisi s področja VZD in se osredotoča zlasti na agroživilski in gradbeni sektor.
  • Drugi sklop se ukvarja z vplivi države, tj. regulativnimi in zakonodajnimi pristopi za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja VZD in opredelitev inovativnih praks, ki jih izvajajo inšpektorati in službe za preventivo v podporo varnosti in zdravju pri delu.

Vpliv covida-19 na skladnost s predpisi s področja VZD

Iz splošnega pregleda je razvidno tudi, da je treba proučiti, kako na skladnost s predpisi vplivajo številni izzivi, ki jih je prinesla pandemija bolezni covid-19. To najbolj zadeva agroživilski in gradbeni sektor, saj so delavci v teh sektorjih med tistimi, ki so jih najbolj prizadele motnje v dobavni verigi in pandemija. Cilj raziskave je prispevati k oblikovanju politik, ki izboljšujejo delovne pogoje, tako da se podjetjem pomaga pri izpolnjevanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu.