Poročila s seminarjev

Image
Seminar reports

Ker je del našega poslanstva ozaveščanje in izmenjava informacij, dobre prakse in svetovanje različnim ciljnim skupinam, skozi vse leto organiziramo številne dogodke. Med njimi so manjši seminarji, na katerih se srečajo interesne skupine in strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu, da predstavijo ugotovitve iz naših publikacij in o njih razpravljajo, dogodki na ravni držav članic, ki so organizirani v sodelovanju z našimi informacijskimi točkami, simpoziji na velikih mednarodnih konferencah, kot je svetovni kongres, ali evropska srečanja na vrhu, ki zaznamujejo zaključek naših kampanj o zdravem delovnem okolju.

Celo na naše največje dogodke ne moremo povabiti vseh, ki bi jih dogodek zanimal, zato bi vam v tem razdelku radi ponudili možnost virtualnega sodelovanja: na voljo so predstavitve govornikov, povzetki razprav, ki so sledile vsaki predstavitvi, in splošni sklepi dogodkov. Kadar koli nam viri to omogočajo, so povzetki predstavljeni v vseh uradnih jezikih EU.

2014 - Seminars

2012 - Seminars