Razvoj na področju IKT in digitalizacije dela

Developments in ICT and digitalisation of work

Oblikovanje enotnega evropskega digitalnega trga je ena od desetih prednostnih nalog Evropske komisije.

V projektu predvidevanja agencije EU-OSHA se proučujeta učinek hitrega razvoja digitalnih tehnologij, vključno z umetno inteligenco in robotiko, na delo ter morebitni posledični učinek na varnost in zdravje pri delu. Cilj tega projekta je nosilcem odločanja, vladam držav članic, sindikatom in delodajalcem v EU zagotoviti potrebne informacije o spremembah digitalnih tehnologij, njihovem učinku na naravo in organizacijo dela ter o nastajajočih izzivih za varnost in zdravje pri delu, ki jih lahko prinašajo.

Publikacije, objavljene kot rezultat projekta

Nadaljnje študije za dodatno proučitev pomembnih področij in izzivov 

Preglejte vse strokovne dokumente za razpravo o IKT/digitalizaciji ter varnosti in zdravju pri delu

Te dejavnosti naj bi prispevale k zagotavljanju varnih in zdravih delovnih mest v prihodnosti, skupaj s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo v EU.