Varstvo podatkov

Image

Nova zakonodaja EU o varstvu podatkov zagotavlja večje varstvo za posameznika. Imate pravico biti obveščeni, ko in kako Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) obdeluje (zbira, uporablja, shranjuje) vaše osebne podatke.

Vsi osebni podatki, ki jih zbira agencija EU-OSHA, se obdelujejo v skladu z določbami nove Uredbe (EU) 2018/1725 z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Na splošno agencija EU-OSHA osebne podatke obdeluje le za opravljanje nalog v javnem interesu na podlagi pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti in Uredbe (EU) 2019/126 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris ali omejitev njihove obdelave ali vložiti ugovor obdelavi.

Vse zahteve za uveljavljanje katere koli od teh pravic je treba poslati po elektronski pošti organizacijski enoti agencije, ki ji je zaupana obdelava podatkov, kot je navedeno v zadevni izjavi o varstvu osebnih podatkov za dejanja obdelave.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko kadar koli posvetujejo s pooblaščeno osebo agencije EU-OSHA za varstvo podatkov (dpo osha [dot] europa [dot] eu) ali se obrnejo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Več informacij o dejanjih obdelave, ki vključujejo osebne podatke in jih izvaja agencija EU-OSHA, je na voljo v našem registru evidenc.

Za našo internetno politiko, ki vključuje uporabo piškotkov in možnost izključitve, glej posebno izjavo o varstvu osebnih podatkov. Svoje delo predstavljamo prek kanalov družbenih medijev. Vsak kanal družbenih medijev ima svoja pravila glede tega, kako obdeluje vaše osebne podatke, ko dostopate do njegovih spletnih mest. Zato si morate pred uporabo družbenih medijev pozorno prebrati zadevni pravilnik o zasebnosti.

Za več informacij o naši internetni politiki, ki med drugim opredeljuje tudi uporabo piškotkov in možnost zavrnitve, preberite posebno izjavo o varstvu osebnih podatkov. Za predstavitev svojega dela uprabljamo različne kanale družbenih medijev. Vsak od njih ima svoja pravila glede tega, kako obdeluje vaše osebne podatke, ko dostopate do njegovega spletišča. Zato si morate pred uporabo družbenih medijev pozorno prebrati njihov pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

 

Notranja pravila glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so bila sprejeta v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2018/1725, so na voljo tukaj.