Institucije EU

Agencija EU-OSHA je kot decentralizirana agencija EU ločen organ EU. Kljub temu vzdržuje tesne formalne in neformalne odnose z institucijami EU in svojimi številnimi sestrskimi agencijami, te povezave pa ohranja prek urada za zvezo v Bruslju.

Formalni odnosi z institucijami EU se vzdržujejo na tri načine:

  1. agencija EU-OSHA institucijam EU, državam članicam, socialnim partnerjem in skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu zagotavlja informacije; institucije so med glavnimi uporabniki njenih proizvodov in storitev;
  2. upravni odbor agencije EU-OSHA vključuje predstavnike Evropske komisije, ki ima pomembno vlogo pri sprejemanju delovnih programov;
  3. proračun agencije EU-OSHA je del splošnega proračuna EU in se določi v okviru splošnega proračunskega postopka EU.

Obstajajo tudi neformalni odnosi:

  1. agencija EU-OSHA predstavnike institucij vabi k sodelovanju v svojih različnih projektih in mrežah. Uradniki Evropske komisije redno sodelujejo v svetovalnih ali usmerjevalnih odborih pri pripravi projektov agencije EU-OSHA. Govorniki ali sodelujoči iz Evropske komisije, Evropskega parlamenta ali drugih organov EU so vabljeni na konference agencije EU-OSHA;
  2. agencija EU-OSHA z institucijami sodeluje pri projektih in dogodkih, s Svetom EU pa sodeluje pri programih predsedstva, pri čemer v okviru dogodkov predsedstva zagotavlja strokovno znanje, govornike ali drugo podporo. Poleg tega z Evropskim parlamentom organizira skupne dogodke;
  3. agencija EU-OSHA sodeluje v odborih in mrežah institucij EU, kot sta Svetovalni odbor Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu ter Odbor višjih inšpektorjev za delo;
  4. agencija EU-OSHA redno obvešča organe za evropski socialni dialog in odbore za sektorski socialni dialog ter z njimi sodeluje.

Evropska komisija

Evropski parlament

Svet EU