Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027

Image

V strateškem okviru Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027 so opredeljeni ključni prednostne naloge in ukrepi za izboljšanje zdravja in varnosti delavcev, poleg tega so obravnavane hitre spremembe v gospodarstvu, demografiji in vzorcih dela.

Strateške prednostne naloge

Strateški okvir temelji na tristranskem pristopu – ta vključuje institucije EU, države članice, socialne partnerje in druge deležnike – in se osredotoča na tri ključne prednostne naloge:

  1. predvidevanje in obvladovanje sprememb v okviru zelenega, digitalnega in demografskega prehoda;
  2. izboljšanje preprečevanja nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter prizadevanje za nič smrti, povezanih z delovnim mestom (pristop vizija nič);
  3. krepitev pripravljenosti za odzivanje na trenutne in prihodnje zdravstvene krize.

Izvajanje okvira – ključna vloga agencije EU-OSHA

Uspeh okvira je odvisen od njegovega izvajanja na ravni EU ter na nacionalni, sektorski in podjetniški ravni, pri čemer so ključni učinkovito izvrševanje, socialni dialog, financiranje, ozaveščanje in zbiranje podatkov. Agencija EU-OSHA ima zaradi svoje obsežne mreže partnerjev veliko možnosti, da spodbuja ukrepanje, sodelovanje in izmenjavo ter uresniči ambiciozne cilje iz okvira.

Cilj študij predvidevanj in projektov preglednosti agencije EU-OSHA je predvideti tveganja in opredeliti prednostne naloge, prispevati k razvoju prakse in politike za varnost in zdravje pri delu na področjih, kot so digitalizacija, zelena delovna mesta ter stres in psihosocialna tveganja. Agencija EU-OSHA zagotavlja tudi vire, ki so preprosti za uporabo in pomagajo delovnim mestom pri izvajanju preprečevanja v praksi, pri čemer daje na voljo številne smernice za pomoč delavcem pri zagotavljanju varnosti med pandemijo, ne glede na to, ali so neposredno izpostavljeni ali se prilagajajo na delo od doma. Njeno sodelovanje pri Časovnem načrtu za opuščanje rabe rakotvornih snovi in Kampanjah za zdravo delovno okolje kaže na zavezanost agencije spodbujanju kulture preprečevanja po vsej Evropi in zunaj nje, ki je temelj politike EU za varnost in zdravje pri delu.

Spoznajte strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027.