Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje pomeni sistematično vključitev tega področja v šolski pouk. V najboljšem primeru postane del vsakodnevnega življenja učencev, staršev in osebja.

Če se otroci začnejo učiti o varnosti in zdravju na način, kot se učijo brati in pisati, bo to postalo običajen del njihovega dela, igre in življenja. Razvijejo pozitiven odnos do varnosti in zdravja, ki jih bo spremljal skozi celotno poklicno življenje.

Začnite zgodaj in ostanite varni: uspešno izobraževanje na področju varnosti in zdravja pri delu

Področje varnosti in zdravja pri delu je bolje vključiti v posamezne predmete, kakor pa ga poučevati kot samostojno temo. Otroci in mladi si bodo z učenjem na podlagi dejavnosti in primeri iz resničnega življenja sporočilo lažje zapomnili. V osnovnih šolah ali ustanovah za poklicno usposabljanje je mogoče ključna sporočila različnim starostnim skupinam posredovati različno.

Idealni model je celostni šolski pristop. Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v nadaljnje izobraževanje je težje in manj razvito, zlasti v primeru univerz. Vendar se uporablja enak model „celostnega pristopa na ravni izobraževalne ustanove“. Mreženje in partnersko sodelovanje z organi, pristojnimi za varnost in zdravje pri delu, bistveno prispevata k uspešnemu vključevanju.

Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v šolski vsakdan

Celostni šolski pristop združuje izobraževanje in vodenje šol. Da bi šola postala varno in zdravo okolje za delo in učenje, učenci in učitelji sodelujejo pri:

 • poučevanju o tveganjih ter upravljanju varnosti in zdravja pri delu, npr. sodelovanje učencev pri odkrivanju nevarnosti;
 • poučevanju o zdravstveni vzgoji in promociji zdravja, npr. pobude za zdravo šolo;
 • spodbujanju dostojanstva in spoštovanja do vseh, npr. kampanje proti ustrahovanju;
 • skrbi za okolje, npr. ponovna uporaba in recikliranje odpadkov.

Nasveti za uspešno vključevanje

Na podlagi študij primerov vemo, kaj prispeva k delovanju celostnega šolskega pristopa:

 • vodstvene sposobnosti ravnatelja za motivacijo osebja in učencev;
 • vključevanje učencev, staršev in osebja;
 • zagotavljanje praktične pomoči in orodij, pri tem je uporabno gradivo „
  Napo za učitelje
  “;
 • usposabljanje za učitelje;
 • mreženje med šolami;
 • sodelovanje med organi, pristojnimi za varnost in zdravje pri delu, in izobraževalnimi organi;
 • praktično delovanje in povezovanje izobraževanja o tveganjih z učnimi predmeti.

Več informacij: