Javna naročila

Image
Procurement. Workers in an office

Agencija EU-OSHA za svojo organizacijo in delovanje stalno potrebuje blago in storitve. Z razpisnim postopkom se strukturirano preverijo razmere na trgu za nabavo tega blaga in storitev.

Cilja za konkurenčnost odprtih razpisnih postopkov za oddajo javnih naročil sta:

  • zagotoviti preglednost delovanja,
  • pridobiti želeno kakovost storitev, blaga in opravljenega dela po najugodnejši ceni.

Veljavna predpisa, in sicer Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju in Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, agencijo EU-OSHA zavezujeta, da pri razpisnih postopkih ter oddaji javnih naročil omogoči sodelovanje čim večjemu številu ponudnikov pod enakimi pogoji.

Informacije o tem, kako agencija EU-OSHA obdeluje osebne podatke ponudnikov v zvezi z javnimi naročili, so na voljo tukaj.