Javna naročila

Procurement. Workers in an office

Agencija EU-OSHA za svojo organizacijo in delovanje stalno potrebuje blago in storitve. Z razpisnim postopkom se strukturirano preverijo razmere na trgu za nabavo tega blaga in storitev.

Cilja za konkurenčnost odprtih razpisnih postopkov za oddajo javnih naročil sta:

  • zagotoviti preglednost delovanja,
  • pridobiti želeno kakovost storitev, blaga in opravljenega dela po najugodnejši ceni.

Veljavni predpisi, in sicer Direktiva 2014/24/EU, Uredba št. 966/2012 (Evropski parlament in Svet) in Uredba št. 1268/2012 (Evropska komisija), kakor je bila spremenjena z Uredbo 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta, zavezujejo agencijo EU-OSHA, da pri razpisnih postopkih ter oddaji javnih naročil zagotovi čim širše sodelovanje pod enakimi pogoji.

Informacije o tem, kako agencija EU-OSHA obdeluje osebne podatke ponudnikov v zvezi z javnimi naročili, so na voljo tukaj:
Izjava o varstvu osebnih podatkov v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila

 

    Objavljeni razpisi

    Trenutni razpisi

    Trenutno v tem razdelku ni razpisov.

    Arhivirani razpisi