You are here

Javna naročila

Procurement. Workers in an office

Agencija EU-OSHA za svojo organizacijo in delovanje stalno potrebuje blago in storitve. Z razpisnim postopkom se strukturirano preverijo razmere na trgu za nabavo tega blaga in storitev.

Cilja za konkurenco odprtih razpisnih postopkov za oddajo javnih naročil sta:

  • zagotoviti preglednost delovanja;
  • pridobiti želeno kakovost storitev, blaga in opravljenega dela po najugodnejši ceni.

Veljavni predpisi, in sicer Direktiva 2004/18/ES in Uredba Komisije št. 2342/2002, agencijo EU-OSHA zavezujejo, da pri razpisnih postopkih ter oddaji javnih naročil zagotovi čim širše sodelovanje pod enakimi pogoji.

Informacije o tem, kako agencija EU-OSHA obdeluje osebne podatke ponudnikov v zvezi z javnim naročilom, so na voljo tukaj:
izjava o varstvu osebnih podatkov v zvezi s postopki oddaje javnega naročila.

Pogodbeni izvajalci agencije EU-OSHA v letu 2014

Posebna javna naročila na podlagi okvirnih pogodb

Pogodbe, podpisane v letu 2014 v znesku, nižjem od 60 000 EUR (postopek s pogajanji)

Skupne vrednosti posebnih javnih naročil v letu 2014, ki temeljijo na okvirnih pogodbah DIGIT

Pogodbeni izvajalci agencije EU-OSHA v letu 2013

Posebna javna naročila na podlagi okvirnih pogodb

Pogodbe, podpisane v letu 2013 v znesku, nižjem od 60 000 EUR (postopek s pogajanji)

Skupne vrednosti posebnih javnih naročil v letu 2013, ki temeljijo na okvirnih pogodbah DIGIT

Pogodbeni izvajalci agencije EU-OSHA v letu 2012

Skupne vrednosti posebnih javnih naročil v letu 2012, ki temeljijo na okvirnih pogodbah DIGIT

Objavljeni razpisi

Trenutno v tem razdelku ni razpisov.

Trenutni razpisi

Arhivirani razpisi