Osrednje teme

17/12/2018
Sedaj ko se leto 2018, ki je bilo za agencijo EU-OSHA zelo plodno in dinamično, bliža koncu, smo proučili rezultate naših prizadevanj in opravljenega dela. Noben naš dosežek ne bi bil mogoč brez sodelovanja...
14/12/2018
Sistemi opozarjanja in nadzora so lahko način za zgodnje opozarjanje akterjev na področju varnosti in zdravja pri delu ter oblikovalcev politik o novih in nastajajočih tveganjih ter z delom povezanih boleznih...
12/12/2018
Spletno interaktivno orodje za oceno tveganja (OiRA) vsebuje novo infografiko, ki frizerje spodbuja, naj ocenijo tveganja za varnost in zdravje pri delu ter uvedejo preventivne ukrepe. Infografika vsebuje...
07/12/2018
Za delavce v Evropi obstaja veliko večja verjetnost, da bodo občutili negativne posledice psihosocialnih tveganj, stresa ali kostno-mišičnih obolenj kot katerih koli drugih z delom povezanih zdravstvenih težav...
Priporočeni viri