EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Osrednje teme

28/06/2016
Agencija EU-OSHA je v projektu o mikro in malih podjetjih – velikostni skupini podjetij z največjim tveganjem nezgod in bolezni pri delu v Evropi – preučila, kako bi bilo mogoče s politikami, strategijami in...
23/06/2016
OiRA postaja vse bolj priljubljeno orodje za ocenjevanje tveganja med mikro in malimi podjetji v Evropi. OiRA je spletna aplikacija, ki jo je razvila agencija EU-OSHA ter ki mikro in malim podjetjem omogoča...
21/06/2016
Prvi val uradnih partnerjev kampanje se je pridružil kampanji Zdrava delovna mesta za vse generacije 2016–2017, ki se osredotoča na trajnostno delovno življenje in zdravo staranje. Organizacije lahko s...
14/06/2016
V letnem poročilu agencije EU-OSHA za leto 2015 so poudarjene ključne dejavnosti agencije v zadevnem letu. Vsi vodilni projekti agencije so bili uspešni: objavljene so bile prve ugotovitve raziskave ESENER-2,...
Priporočeni viri