Osrednje teme

© EU-OSHA

10/08/2020
Barometer o varnosti in zdravju pri delu je prvo orodje za vizualizacijo podatkov, ki vsebuje najnovejše informacije o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah...

source: napofilm.net

07/08/2020
Vedno vas nasmeji in ponudi nepozabne nasvete glede varnosti. Napo ima pomembno sporočilo za ljudi vseh starosti, ki vstopijo v njegov animiran svet dela, kjer se sooča z vprašanji glede varnosti. Navdihujoč...

© EU-OSHA 

05/08/2020
Anketiranje zainteresiranih strani v letu 2020, ki ga je opravila agencija EU-OSHA, potrjuje pozitivno dojemanje prispevka agencije k ozaveščanju in iskanju rešitev za preprečevanje tveganj za varnost in...