Prepoznavanje nastajajočih tveganj

©EU-OSHA/Filip De Smet

Varnost z nasmehom

©Via Storia

Osrednje teme

Source: VAKOS XT, a.s.

23/01/2020
The Czech pharmaceutical company VAKOS XT, a.s., became one of this year’s Good Practice Awards winners for developing measures to protect police and rescue services personnel from exposure to illegal...
16/01/2020
Zaradi nenehno spreminjajočega se trga dela nastajajo nova tveganja za varnost in zdravje delavcev, zato je treba izmenjavati informacije in dobre prakse med podjetji in državami članicami, da dosežejo...

Source: Eiffage Infrastructures

09/01/2020
The French road construction and maintenance company Eiffage Infrastructure received a Good Practice Award 2018-19 for developing a system that removes completely the risks of workers and the environment...