EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Osrednje teme

06/10/2015
Na evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu 2015 se bo zvrstilo veliko dogodkov in dejavnosti, ki se jih boste lahko udeležili. Teden od 19. do 23. oktobra je del kampanje Obvladajmo stres za zdrava...
01/10/2015
Vrha kampanje za zdravo delovno okolje 2015 se bodo udeležili vodilni evropski strokovnjaki in nosilci odločanja. Namen njihovega srečanja bo izmenjava dobrih praks ter preučitev prihodnjih strategij za...
29/09/2015
Od 29. septembra do 2. oktobra bo potekal 13. kongres Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). Srečanja se bo udeležilo približno 600 predstavnikov nacionalnih sindikatov iz 39 evropskih držav, 10 evropskih...
22/09/2015
Pilotni projekt Evropskega parlamenta o zdravju in varnosti starejših delavcev, katerega izvajanje je Evropska komisija leta 2013 prenesla na agencijo EU-OSHA, se približuje zaključni fazi. Agencija EU-OSHA bo...
Priporočeni viri