Osrednje teme

20/02/2019
Agencija EU-OSHA pozdravlja svojo novo uredbo o ustanovitvi, ki bo začela veljati 20. februarja 2019. Ob 25.-letnici obstoja agencije je v njeni novi uredbi priznana njena ključna vloga pri oblikovanju...
14/02/2019
Agencija EU-OSHA ob svoji 25-letnici razmišlja o pomenu okvirne direktive o varnosti in zdravju pri delu iz leta 1989 ter se veseli zagotavljanja podpore novejši pobudi za zagotavljanje varnejših in bolj...
12/02/2019
Agencija EU-OSHA je združila moči z evropsko frizersko panogo in posnela nov video za prikaz, kako zmanjšati tveganja za varnost in zdravje pri delu s spletnim interaktivnim orodjem za ocenjevanje tveganj OiRA...
07/02/2019
Agencija EU-OSHA predstavlja interaktivno infografiko, ki jo je pripravila v oporo kampanji Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta . Infografika uporabnikom omogoča odkrivanje...
Priporočeni viri