Osrednje teme

20/03/2020

 © EU-OSHA /David Tijero Osorio

E‑vodnik VeSafe je interaktivno orodje z informacijami o tveganjih pri uporabi vozil na delovnem mestu. Zajema varno vožnjo, transport na delovnem mestu in delo na cesti ali ob njej. E-vodnik je plod skupnih prizadevanj agencije EU-OSHA in Evropske komisije, vsebuje pa številne primere dobre prakse in pregled s tem povezane zakonodaje. Je enostaven za uporabo in na razpolago brezplačno, informacije v njem pa lahko filtrirate po vrsti tveganja in tipu vozila.

12/03/2020

Source: ecdc.europa.eu

Sestrska agencija agencije EU-OSHA, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), skrbno spremlja širjenje koronavirusa in na svojem spletišču redno objavlja posodobljene novice in vire.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), Mednarodna organizacija dela (MOD) in kanadski Center za varnost in zdravje pri delu (CCOSH) so objavili praktične informacije v povezavi z delovnimi mesti.

Obiščite spletišče centra ECDC

12/03/2020

Source: hsa.ie

Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community!

This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-healthcare settings on the novel coronavirus, COVID-19.

It explains how to help prevent the spread of respiratory infections such as COVID-19 and what to do if someone with suspected or confirmed to have COVID-19 has been in the workplace.

You will also find advice on travel and meetings as well as links to further information and resources.

12/03/2020

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Najnovejše zbirno poročilo je del večjega projekta agencije EU-OSHA, v okviru katerega so analizirali nacionalne in evropske podatke o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom. V njem so proučevali razširjenost in obseg teh obolenj, s tem povezane dejavnike tveganja, njihov vpliv na zdravje in njihovo preprečevanje na delovnem mestu.

06/03/2020

© EU-OSHA /Courtesy of the Cypriot Department of Labour Inspection

8. marec ponuja priložnost, ki bi jo vsakdo moral izkoristiti: ta dan je vsako leto po vsem svetu pomemben opomnik, da si je treba še naprej močno prizadevati za odpravo stereotipov na podlagi spola ter da je hkrati treba proslaviti dosežke, ustvarjalnost in moč žensk.

Mednarodni dan žensk ustvarja izjemno izhodišče za ozaveščanje o izzivih, ki vplivajo na življenja zaposlenih žensk. To je tudi najpomembnejša prednostna naloga, vključena v različne raziskovalne dejavnosti Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). 

26/02/2020

© EU-OSHA / Filip De Smet

Naša nova študija primera kaže, kako je multinacionalni proizvajalec avtomobilov prosto dostopno platformo agencije EU-OSHA za spletno interaktivno oceno tveganja (OiRA) prilagodil svojim potrebam. In rezultat? Individualizirana, stroškovno učinkovita rešitev za izvedbo ocene tveganja za varnost in zdravje pri delu za celotno podjetje.

Ta pristop omogoča, da pri oceni tveganja sodelujejo vsi delavci in da se orodje uporablja na vseh ravneh v podjetju, uporabiti pa ga je mogoče v katerem koli velikem podjetju, ki želi izboljšati in standardizirati obvladovanje tveganja.

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Letos agencija EU-OSHA predstavlja filmsko nagrado za zdravo delovno okolje, ki bo podeljena v okviru filmskega festivala dokumentarnega filma Doclisboa v Lizboni na Portugalskem. Sprejem prijav za predložitev dokumentarnih filmov že poteka. 

Nagrada v znesku 5 000 EUR se podeljuje za najboljši dokumentarni film, ki obravnava z delom povezane teme in je podnaslovljen v nekatere evropske jezike.

Pages

Pages