Osrednje teme

Pametni digitalni sistemi so bili razviti z namenom izboljšati varnost in zdravje pri delu. Uporaba tehnologij, kot so umetna inteligenca, nosljive naprave in obogatena resničnost, bo čedalje bolj razširjena na področju zagotavljanja varnosti in dobre telesne pripravljenosti delavcev. Če želite razširiti svoje znanje o pametnih digitalnih tehnologijah, preberite tri naša nova...

Sodelovanje z roboti za lažje in varnejše delo ni več stvar prihodnosti. Agencija EU-OSHA je analizirala uporabo robotike in sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, za avtomatizacijo delovnih nalog, pri čemer je posebno pozornost namenila njihovemu vplivu na varnost in zdravje delavcev. Cilj analize je razumeti, kako varno in učinkovito vključiti tovrstne sisteme...

Podnebne spremembe so že realnost, kar lahko ogroža delovno okolje ter varnost in zdravje delavcev. Na delavce v številnih panogah lahko vplivajo naraščajoče temperature okolja, kar povzroča vročinski stres; najbolj ogroženi so delavci na prostem v kmetijstvu ali gradbeništvu, lahko pa tudi delavci v zaprtih prostorih. Novi film Napo v … prevroče za delo! nam v običajnem...

Agencija EU-OSHA je ravnokar objavila osem študij primerov, v katerih proučuje, kako je mogoče z avtomatizacijo delovnih nalog s pomočjo sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, uspešno okrepiti dobro počutje delavcev. Objavljene študije proučujejo vpliv teh sistemov na varnost in zdravje pri delu ter opredeljujejo gonilne sile, ovire in dejavnike uspeha, da bi čim bolje...

Agencija EU-OSHA je danes objavila svoje najnovejše poročilo „Varnost in zdravje pri delu v Evropi: stanje in trendi 2023“ v okviru srečanja na vrhu EU o varnosti in zdravju pri delu (VZD). Poročilo vsebuje pregled možnih izboljšav, zastojev v razvoju, problematičnih področij in prihodnjih izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu. Podatki so vključeni tudi v naše...

Digitalne platforme so preoblikovale svet dela in prinesle nove izzive, ki jih je treba nemudoma obravnavati. Več kot 500 platform, ki so trenutno dejavne v EU, ustvarja zaposlitvene priložnosti, a se njihovi delavci srečujejo s tveganji, kot so povečanje intenzivnosti dela, slabo spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter negotovost zaposlitve. Po drugi strani pa...

Evropska komisija je dan Evrope, 9. maja 2023, razglasila za evropsko leto spretnosti. Cilj leta, ki bo trajalo do 9. maja 2024, je ozaveščati o pomenu znanj in spretnosti za zaposlovanje, konkurenčnost in rast. Agencija EU-OSHA s svojim projektom OSH Vet dejavno prispeva k spodbujanju varnosti in zdravja pri delu med učitelji in študenti v poklicnem izobraževanju in...

Objavili smo naš novi tematski spletni razdelek o sektorju zdravstvenega in socialnega varstva ter varnosti in zdravju pri delu! Predstavljene so tekoče raziskave o tem, kako zagotoviti varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih v tej panogi. V razdelku so zbrane ključne ugotovitve raziskovalnega projekta agencije EU-OSHA „Sektor zdravstvenega in socialnega varstva ter...

Vzpostavljena je bila povsem nova spletna stran prihajajoče kampanje za zdravo delovno okolje za obdobje 2023–2025, ki bo osredotočena na digitalne tehnologije pri delu. Oglejte si bogate vire gradiva in informacij o tej kampanji ter preverite, kakšna tveganja in koristi prinaša digitalizacija na delovnem mestu ter kako zagotoviti, da bodo delavci ostali varni in zdravi...

Letošnji svetovni dan za varnost in zdravje pri delu, ki ga vsako leto 28. aprila organizira Mednarodna organizacija dela (MOD), zagovarja varno in zdravo delovno okolje kot temeljno načelo in pravico na delovnem mestu. V okviru agencije EU-OSHA je to praznovanje oblikovano v skladu z načelom št. 10 evropskega stebra socialnih pravic. Poudarja, da je zdravo, varno in dobro...