Osrednje teme

Hitro spreminjajoči se svet dela prinaša številne izzive glede zagotavljanja skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu. Izboljšanje te skladnosti je dolgoročni cilj na evropski in nacionalni ravni. Agencija EU-OSHA je analizirala stanje nacionalnih strategij in ukrepov, sprejetih v podporo skladnosti z zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu v petih...

Vseevropska raziskava ESENER (Evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih), ki jo izvaja agencija EU-OSHA, proučuje, na kakšen način se na evropskih delovnih mestih v praksi obvladujejo tveganja za varnost in zdravje pri delu. Raziskava ESENER, v kateri sodeluje več tisoč podjetij in organizacij iz vse Evrope, obravnava psihosocialna tveganja, digitalizacijo...

Razvoj v smeri trajnostnosti, kot je spodbujanje krožnega gospodarstva ali upoštevanje trajnostnega vidika pri sklepanju pogodb, lahko neposredno vpliva na varnost in zdravje pri delu. Da bi zagotovili varne in zdrave delovne pogoje med zeleno preobrazbo Evrope do leta 2040, je treba vidike varnosti in zdravja pri delu dobro vključiti v trajnostne pobude na vseh ustreznih...

Natečaj za priznanja za dobro prakso na področju zdravih delovnih mest, ki ga organiziramo v sodelovanju z našimi nacionalnimi informacijskimi točkami, je namenjen vsem vrstam organizacij po vsej Evropi, ki kažejo inovativne pristope za spodbujanje dobrega počutja delavcev. Primeri dobre prakse naj bi dejavno preprečevali tveganja za varnost in zdravje pri delu, povezana z...

Delo na digitalni platformi vključuje veliko različnih delovnih mest in delavcev, ki se srečujejo z zelo različnimi izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu. Za dopolnitev obstoječih virov za ozaveščanje o tem prednostnem področju kampanje za zdravo delovno okolje agencija EU-OSHA deli: infografiko , s katero na kratko predstavlja dejstva in številke, najpomembnejše...

Agencija EU-OSHA s sodelovanjem na 34. Mednarodnem kongresu o zdravju pri delu (ICOH) , ki poteka v Marakešu, poudarja pomen ohranjanja varnosti in zdravja pri delu v ospredju. Agencija EU-OSHA na simpoziju predstavlja analizo stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropi in vodi razpravo o ugotovitvah raziskave o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za...

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu poudarja pravico do varnega in zdravega delovnega okolja za vse. Leta 2024 se osredotoča na vplive podnebnih sprememb na varnost in zdravje pri delu (OSH) . Agencija EU-OSHA je zavezana raziskovanju posledic podnebnih sprememb in politik prilagajanja na varnost in zdravje pri delu delavcev ter zagotavljanju praktičnih smernic za...

Morda se zdi privilegij, da delate v varnem okolju in preživljate kakovosten čas s svojo družino toda v Evropski uniji pa ima do tega pravico vsak delavec. Vaše dobro počutje je prednostna naloga EU, od omejitve tedenskega delovnega časa na 48 ur do dovolj prostega časa med delovnikom za počitek in zasebno življenje. To velja tudi za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi...

Digitalizacija spreminja delovna mesta, zato so tehnologije za upravljanje delavcev, ki temeljijo na umetni inteligenci, prednostno področje varnosti in zdravja pri delu . V najnovejšem članku proučujemo povezavo med umetno inteligenco in razvijajočo se dinamiko upravljanja na delovnem mestu, pri čemer na podlagi podatkov o patentih analiziramo tehnologije za upravljanje, ki...

Agencija EU-OSHA je ob mednarodnem dnevu žena 2024 objavila nov dokument za razpravo, ki preučuje razsežnosti spola pri delu na daljavo in ključne izzive, s katerimi se srečujejo ženske. V njem je poudarjen učinek prehoda na delo na daljavo in hibridne modele ter ponazorjeno, kako te spremembe nesorazmerno vplivajo na počutje žensk in njihovo vključevanje na trg dela. Vsebuje...