You are here

Osrednje teme

22/06/2018

Novo poročilo podrobno navaja ugotovitve analize, ki jo je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu opravila v zvezi z najnovejšo raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), pri kateri se je zlasti osredotočila na psihosocialna tveganja. Iz poročila je razvidno, da so zavezanost in odgovornost vodstva ter sodelovanje delavcev ključnega pomena za zaščito evropskih delavcev pred tovrstnimi tveganji.

07/06/2018

Agencija EU-OSHA je izdala dve novi publikaciji, ki obravnavata nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu v evropskih podjetjih kot posledica nagle rasti sektorja e‑prodaje in naraščajoče uporabe poživil.

Za sektor e‑prodaje je značilna velika dinamičnost in konkurenčnost s poudarkom na povečevanju učinkovitosti in zmanjševanju stroškov. Ker se bo rast tega sektorja samo še stopnjevala, je osrednja tema publikacije učinek tega pojava na dobro počutje delavcev s poudarkom na potrebi po proaktivnem ukrepanju.

25/05/2018

S kakšnimi težavami se spopadajo osebe, ki so premagale raka, pri vrnitvi na delo? Kakšne težave imajo lahko njihovi delodajalci? Cilj raziskave agencije EU-OSHA je odgovoriti na ta vprašanja in ugotoviti, kaj je treba storiti za zagotovitev uspešnega ukrepanja pri vrnitvi na delo.

Ugotovitve so objavljene med vsakoletnim evropskim tednom boja proti raku (25.–31. maj 2018) v obliki poročila, povzetka in predstavitev.

18/05/2018

Na delavnici „Sistemi opozarjanja in nadzora za določanje z delom povezanih bolezni v EU“, ki je potekala v okviru raziskovalnega projekta agencije EU-OSHA o z delom povezanih boleznih, so sodelovali vodilni strokovnjaki in oblikovalci politike iz vse Evrope ter razpravljali o obstoječih pristopih opozarjanja in nadzora, opisanih v poročilu agencije EU-OSHA.

15/05/2018

Film Napo in… prah na delovnem mestu prikazuje le nekatera delovna mesta, kjer so delavci lahko izpostavljeni lesnemu ali kovinskemu prahu, prahu iz moke ali drugim vrstam prahu. V skladu s kampanjo Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za varna delovna mesta ta film z Napom izpostavlja pomembnost učinkovitega nadzora izpostavljenosti, da se preprečijo bolezni in poškodbe.

Pages