You are here

Osrednje teme

15/02/2018

V novem poročilu o ugotovitvah druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2) je zajet širši pogled na evropsko prakso na področju varnosti in zdravja pri delu. V poročilu je poudarjeno, da čeprav so tradicionalna tveganja za varnost pri delu v veliki meri dobro obravnavana po vsej Evropi, se zdravstvena in psihosocialna tveganja ne upravlja enako dobro. Za bolj celovito obravnavo zdravstvenih in psihosocialnih tveganj kot del dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu je treba podrobneje pojasniti trenutne trende.

13/02/2018

Nevarne snovi ostajajo pomembna tema na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu, ki vpliva na milijone delavcev po Evropi. Vendar so obseg te izpostavljenosti in s tem povezana tveganja pogosto podcenjeni ali prezrti.

Prihodnja kampanja Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, ki jo organizira agencija EU-OSHA, je namenjena izpodbijanju zmotnega prepričanja, ozaveščanju o tveganjih ter širjenju dobre prakse in virov za učinkovito obvladovanje nevarnih snovi na delovnem mestu.

02/02/2018

Na #Svetovnidanbojaprotiraku se nam pridružite pri osveščanju o tej bolezni, ki je vodilni vzrok z delom povezanih smrti, ter o pomembnosti njenega preprečevanja.

Agencija EU-OSHA je nedavno organizirala seminar o rehabilitaciji in vrnitvi na delo po prebolelem raku. Dobre politike na tem področju so bistvenega pomena za ljudi, ki so preboleli raka, da se uspešno vrnejo na delo.

25/01/2018

Na seminarju, ki ga bo gostila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), bo zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev v mikropodjetjih in malih podjetjih na vrhu dnevnega reda vodilnih strokovnjakov in oblikovalcev politik s področja varnosti in zdravja pri delu.

Komisarka Marianne Thyssen bo z upravnim odborom agencije in drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi razpravljala o najnovejših ugotovitvah projekta o mikro- in malih podjetjih, ki so zdaj na voljo v dveh celovitih poročilih.

15/12/2017

Prihaja leto 2018 in z novim letom trka na vrata kampanja „Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta“. Kampanja je namenjena ozaveščanju o nevarnih snoveh in spodbujanju kulture preprečevanja na delovnih mestih po vsej Evropi.

Agencija EU-OSHA bo spomladi začela to kampanjo za obdobje 2018–2019. Upamo, da jo bodo vsi partnerji in zainteresirane strani podprli v tolikšni meri kot prejšnjo z naslovom „Zdrava delovna mesta za vse generacije“.

04/12/2017

Sedaj ko se je kampanja „Zdrava delovna mesta za vse generacije“ za obdobje 2016–2017 iztekla, se je začelo odštevanje do pričetka naslednje kampanje agencije EU-OSHA z naslovom „Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, ki se bo začela aprila 2018.

Kampanja v obdobju 2018–2019 je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj, na podlagi katere bi te uspešno odpravili oziroma učinkovito obvladali.

Pages