Osrednje teme

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

V našem novem obsežnem evropskem preglednem poročilu in njegovem povzetku je obravnavan vpliv kostno-mišičnih obolenj na evropske delavce, družbo in gospodarstvo.

Ti publikaciji sta del obsežnega projekta agencije EU-OSHA, namenjenega analizi nacionalnih in evropskih podatkov o kostno-mišičnih obolenjih, njihovega vpliva na zdravje in delo, dejavnikov tveganja ter preventivnih ukrepov in ukrepov za vrnitev na delo.

12/11/2019

Agencija EU-OSHA in njeni partnerji ter deležniki se bodo zbrali v Bilbau za končni mejnik v okviru kampanje za obdobje 2018–2019 Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.

Na srečanju na vrhu bodo obeležili dosežke kampanje ter delegatom omogočili, da si izmenjajo izkušnje in dobre prakse glede nadomeščanja nevarnih kemičnih snovi, zmanjševanja izpostavljenosti rakotvornim snovem in izzivov za učinkovito preprečevanje tveganj.

07/11/2019

OiRA, interaktivna platforma za oceno tveganja, ki jo upravlja agencija EU-OSHA, je eden od večjih dosežkov agencije v 25 letih njenih prizadevanj za spodbujanje in poenostavitev učinkovitega ocenjevanja in upravljanja tveganj na delovnem mestu.

Evropska podjetja, zlasti mikro in mala podjetja, lahko s pomočjo te uporabnikom prijazne spletne platforme lažje ocenijo in obvladajo tveganja za varnost in zdravje pri delu v različnih gospodarskih panogah, pri čemer je njena vsebina na voljo v številnih evropskih jezikih.

05/11/2019

Film Bird Island (Otok ptic), ki sta ga režirala Sergio da Costa in Maya Kosa, je na Mednarodnem festivalu dokumentarnih in animiranih filmov v Leipzigu (DOK Leipzig) prejel nagrado za najboljši film na temo, povezano z delom.

Zmagovalni film govori o rehabilitaciji z očarljivo analogijo med potrpežljivostjo in skrbjo, potrebno za okrevanje ranjenih ptic v zatočišču, in mladim moškim, ki se vrne na delo po dolgotrajni bolezni.

04/11/2019

Agencija EU-OSHA bo od 5. do 8. novembra 2019 sodelovala na 36. mednarodnem kongresu in trgovskem sejmu A+A, organiziranem na temo varnosti in zdravja pri delu.

Njen izvršni direktor bo govoril o prihodnosti varnosti in zdravja pri delu v Evropi ter predstavil strategije, projekte in mreže.

Poleg tega bodo potekale predstavitve o pojavnosti, vzrokih in stroških z delom povezanih nezgod in poklicnih bolezni, projektu „Vizija nič“, nevarnih kemičnih snoveh, uspešnem preprečevanju tveganj s pomočjo ocen tveganja in njihovem izvajanju v malih in srednjih podjetjih.

09/10/2019

Pri določenih skupinah delavcev obstaja večje tveganje izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem na delovnem mestu kot pri drugih. Eden od razlogov je lahko dejstvo, da so ti delavci neizkušeni, neobveščeni ali telesno bolj ranljivi. Drugi razlogi so, da ti pogosto menjajo službo, delajo v gospodarskih panogah, v katerih je ozaveščenost slaba, ali so bolj ali drugače fiziološko občutljivi.

07/10/2019

Učinkovita komunikacija s ciljnim občinstvom je ključnega pomena za dejavnosti ozaveščanja agencije EU-OSHA. Agencija EU-OSHA je z inovativnim pristopom k uporabi interneta in družbenih omrežij lahko razvila in razširila nova orodja, s katerimi lahko učinkovito doseže vsakogar, ki ga zadevata varnost in zdravje pri delu.

Preberite novi članek v katerem boste izvedeli več o tem, kako je agencija EU-OSHA okrepila svojo prisotnost na spletu.

Pages

Pages