You are here

Osrednje teme

12/08/2018

Ali imate opravka z nevarnimi kemičnimi snovmi oziroma vodite ljudi, ki to počnejo? Ali potrebujete več informacij o tem, kako oceniti in obvladovati tveganja? Če je vaš odgovor pritrdilen, si oglejte novo obširno podatkovno zbirko agencije EU-OSHA o praktičnih orodjih in smernicah za nevarne kemične snovi, ki vsebuje povezave do ključnih virov in avdiovizualnih orodij iz držav članic EU in drugih držav. Vključuje številne nove študije primerov trenutne kampanje za zdravo delovno okolje, ki pri obravnavanju nevarnih kemičnih snovi podajajo dejanske primere dobre prakse.

02/08/2018

E‑vodnik VeSafe je interaktivno orodje z informacijami o tveganjih pri uporabi vozil na delovnem mestu. Zajema varno vožnjo, transport na delovnem mestu in delo na cesti ali ob njej. E-vodnik je plod skupnih prizadevanj agencije EU-OSHA in Evropske komisije, vsebuje pa številne primere dobre prakse in pregled s tem povezane zakonodaje. Je enostaven za uporabo in na razpolago brezplačno, informacije v njem pa lahko filtrirate po vrsti tveganja in tipu vozila.

24/07/2018

Agencija EU-OSHA sprejema prijave za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019.

Če dejansko trajnostno izboljšujete varnost in zdravje pri delu z varnim ravnanjem z nevarnimi kemičnimi snovmi, nas o tem obvestite. Žirija bo iskala konkretne primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu in dokaze o njihovi prenosljivosti na druga delovna mesta.

12/07/2018

Agencija EU-OSHA je postala uradni partner kampanje Vision Zero Global in pomaga pri razširjanju sporočila, da je vsako nezgodo, bolezen ali poškodbo na delovnem mestu možno preprečiti, če se pravočasno upoštevajo pravi ukrepi. Pristop Vision Zero k preprečevanju vsebuje tri razsežnosti varnosti, zdravja in dobrega počutja na vseh delovnih ravneh. Vision Zero lahko zaradi svoje prožnosti koristi vsakemu delovnemu mestu, podjetju ali industriji v vseh regijah sveta.

02/07/2018

Avstrijsko „zeleno predsedstvo“ bo spodbujalo trajnost ter bo osredotočeno na tri področja EU: varnost in migracije, zagotavljanje blaginje in konkurenčnosti z digitalizacijo ter stabilnost v državah sosedstva. Med njegovim mandatom naj bi se dokončala tudi pogajanja o spremembi direktive o rakotvornih snoveh.

Več informacij

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“

Pages