You are here

Osrednje teme

02/08/2018

E‑vodnik VeSafe je interaktivno orodje z informacijami o tveganjih pri uporabi vozil na delovnem mestu. Zajema varno vožnjo, transport na delovnem mestu in delo na cesti ali ob njej. E-vodnik je plod skupnih prizadevanj agencije EU-OSHA in Evropske komisije, vsebuje pa številne primere dobre prakse in pregled s tem povezane zakonodaje. Je enostaven za uporabo in na razpolago brezplačno, informacije v njem pa lahko filtrirate po vrsti tveganja in tipu vozila.

24/07/2018

Agencija EU-OSHA sprejema prijave za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019.

Če dejansko trajnostno izboljšujete varnost in zdravje pri delu z varnim ravnanjem z nevarnimi kemičnimi snovmi, nas o tem obvestite. Žirija bo iskala konkretne primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu in dokaze o njihovi prenosljivosti na druga delovna mesta.

12/07/2018

Agencija EU-OSHA je postala uradni partner kampanje Vision Zero Global in pomaga pri razširjanju sporočila, da je vsako nezgodo, bolezen ali poškodbo na delovnem mestu možno preprečiti, če se pravočasno upoštevajo pravi ukrepi. Pristop Vision Zero k preprečevanju vsebuje tri razsežnosti varnosti, zdravja in dobrega počutja na vseh delovnih ravneh. Vision Zero lahko zaradi svoje prožnosti koristi vsakemu delovnemu mestu, podjetju ali industriji v vseh regijah sveta.

02/07/2018

Avstrijsko „zeleno predsedstvo“ bo spodbujalo trajnost ter bo osredotočeno na tri področja EU: varnost in migracije, zagotavljanje blaginje in konkurenčnosti z digitalizacijo ter stabilnost v državah sosedstva. Med njegovim mandatom naj bi se dokončala tudi pogajanja o spremembi direktive o rakotvornih snoveh.

Več informacij

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“

26/06/2018

Agencija EU-OSHA je vesela, da se znova lahko zanese na tako veliko število uradnih in medijskih partnerjev kampanje, ki se bodo pridružili njeni kampanji za obdobje 2018–2019 z naslovom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.

Njihova zaveza spodbujanju proaktivnega ukrepanja pri ravnanju z nevarnimi snovmi na evropskih delovnih mestih bo glavni element za uspeh kampanje, saj bo omogočila veliko priložnosti za mreženje in izmenjavo dobre prakse na delovnem mestu.

22/06/2018

Novo poročilo podrobno navaja ugotovitve analize, ki jo je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu opravila v zvezi z najnovejšo raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), pri kateri se je zlasti osredotočila na psihosocialna tveganja. Iz poročila je razvidno, da so zavezanost in odgovornost vodstva ter sodelovanje delavcev ključnega pomena za zaščito evropskih delavcev pred tovrstnimi tveganji.

Pages