You are here

Osrednje teme

10/04/2018

Novo poročilo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) izpostavlja tveganja za varnost in zdravje delavcev v pristaniščih, ki so v stiku z zaplinjenimi kontejnerji. Ključno priporočilo je, da se ocena tveganja opravi, preden se kontejnerji odprejo, in da se izvaja zakonodaja o označevanju kontejnerjev.

Poročilo nudi pregled zakonodaje in ugotavlja vrzeli v obstoječem poznavanju področja. Poleg tega nudi praktične primere in preventivne strategije za izboljšanje trenutne prakse ter varnosti in zdravja delavcev.

21/03/2018

Nevarne snovi ostajajo pomembna tema na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu, ki vpliva na milijone delavcev po Evropi. Vendar so obseg te izpostavljenosti in s tem povezana tveganja pogosto podcenjeni ali prezrti.

Prihodnja kampanja Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, ki jo organizira agencija EU-OSHA, je namenjena izpodbijanju zmotnega prepričanja, ozaveščanju o tveganjih ter širjenju dobre prakse in virov za učinkovito obvladovanje nevarnih snovi na delovnem mestu.

14/03/2018

Po zadnjih ocenah so z delom povezane bolezni vsako leto vzrok za okrog 200 000 smrti v Evropi. Z delom povezane bolezni in poškodbe v Evropski uniji povzročajo stroške v višini 476 milijard EUR; te bi bilo mogoče prihraniti s pravimi strategijami, politikami in praksami za varnost in zdravje pri delu. Ozaveščanje o teh boleznih, tudi o z delom povezanem raku, je prednostna naloga Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

12/03/2018

V novem poročilu o ugotovitvah druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2) je zajet širši pogled na evropsko prakso na področju varnosti in zdravja pri delu. V poročilu je poudarjeno, da čeprav so tradicionalna tveganja za varnost pri delu v veliki meri dobro obravnavana po vsej Evropi, se zdravstvena in psihosocialna tveganja ne upravlja enako dobro. Za bolj celovito obravnavo zdravstvenih in psihosocialnih tveganj kot del dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu je treba podrobneje pojasniti trenutne trende.

08/03/2018

Agencija EU-OSHA ob mednarodnem dnevu žena (8. marca) ozavešča o tveganjih na področju upravljanja varnosti in zdravja pri delu ter njihovih posledicah za ženske, zlasti za starejše zaposlene ženske.

Razlike na delovnem mestu glede na spol lahko zaradi pomanjkanja poklicnih možnosti privedejo do poslabšanja dobrega počutja žensk pri delu. Ženske na splošno, zlasti pa starejše ženske, so tudi izpostavljene drugačnim tveganjem kot njihovi moški sodelavci v celotni delovni dobi. 

06/03/2018

Začetek kampanje za obdobje 2018–2019 (Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta) se hitro približuje. Na srečanju partnerstva v okviru agencije EU-OSHA, ki bo potekalo 20. marca v Bruslju, se bodo zbrale evropske in mednarodne organizacije, podjetja in medijski partnerji, ki želijo postati partnerji kampanje ali podaljšati svoje partnerstvo.

Dogodek je odlična priložnost za mreženje in izmenjavo zamisli o tem, kako bodo s svojimi dejavnostni dejavno spodbujali cilje kampanje.

02/02/2018

Na #Svetovnidanbojaprotiraku se nam pridružite pri osveščanju o tej bolezni, ki je vodilni vzrok z delom povezanih smrti, ter o pomembnosti njenega preprečevanja.

Agencija EU-OSHA je nedavno organizirala seminar o rehabilitaciji in vrnitvi na delo po prebolelem raku. Dobre politike na tem področju so bistvenega pomena za ljudi, ki so preboleli raka, da se uspešno vrnejo na delo.

25/01/2018

Na seminarju, ki ga bo gostila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), bo zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev v mikropodjetjih in malih podjetjih na vrhu dnevnega reda vodilnih strokovnjakov in oblikovalcev politik s področja varnosti in zdravja pri delu.

Komisarka Marianne Thyssen bo z upravnim odborom agencije in drugimi zadevnimi zainteresiranimi stranmi razpravljala o najnovejših ugotovitvah projekta o mikro- in malih podjetjih, ki so zdaj na voljo v dveh celovitih poročilih.

Pages