You are here

Osrednje teme

04/12/2017

Sedaj ko se je kampanja „Zdrava delovna mesta za vse generacije“ za obdobje 2016–2017 iztekla, se je začelo odštevanje do pričetka naslednje kampanje agencije EU-OSHA z naslovom „Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, ki se bo začela aprila 2018.

Kampanja v obdobju 2018–2019 je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj, na podlagi katere bi te uspešno odpravili oziroma učinkovito obvladali.

07/11/2017

Zaradi hitre rasti gospodarstva spletnih platform se povečuje število nestandardnih oblik zaposlitve, kot so priložnostno delo, delo na poziv in odvisna samozaposlitev. Čeprav lahko spletne platforme povečajo možnosti za pridobitev zaposlitve, lahko delo prek platform prinaša fizična in psihosocialna tveganja z vidika varnosti in zdravja delavcev.

Novo poročilo obravnava te izzive ter proučuje obstoječe ali načrtovane politike in predpise v državah članicah ali na ravni EU za obravnavanje teh tveganj.

02/11/2017

Ali pri delu uporabljate vozilo oziroma ste upravljavec voznikov? V najnovejšem filmu si Napo prizadeva obvladati tveganja za varnost in zdravje, s katerimi se spopadajo poklicni vozniki.

Film na lahkoten način predstavlja tematike, kot so vzdrževanje, neugodne vremenske razmere in uporaba drugih alternativ namesto vožnje, kadar je to ustrezno. Poudarja pomembnost dobrega načrtovanja in priprave, vključno z varnim natovarjanjem, načrtovanjem najučinkovitejše poti in zagotavljanjem zadostnega časa za varno potovanje.

23/10/2017

V okviru evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu (23.–27. oktober 2017) so številni partnerji, ki sodelujejo v kampanji „Zdrava delovna mesta za vse generacije“, stopili skupaj v podporo trajnostnemu delu in zdravemu staranju. Ker delavci zapustijo trg dela pri povprečni starosti 61 let, ki je precej nižja od povprečne uradne upokojitvene starosti (65) v EU, so varna in zdrava delovna mesta za ljudi vseh generacij ključnega pomena za ohranjanje evropske delovne sile.

Pages