You are here

Osrednje teme

11/08/2017

Mednarodni dan mladih, ki bo potekal 12. avgusta 2017, poudarja izzive, s katerimi se spopadajo mladi z vsega sveta.

Mladi, stari od 18 do 24 let, so na delovnih mestih še zlasti ranljivi, saj je pri njih stopnja nezgod brez smrtnega izida v vseh panogah 40 % višja kot pri starejših delavcih. Agencija EU-OSHA se zavzema za reševanje teh problemov, del te zaveze pa je kampanja za obdobje 2016‒2017, ki spodbuja zdrava delovna mesta za vse generacije.

03/08/2017

Varovanje interesov vseh delavcev, ne glede na njihovo starost, je še zlasti pomembno v okviru evropskega stebra socialnih pravic, katerega cilj je zagotoviti pravice, kot so enake možnosti in poštene delovne razmere. Eno od njegovih 20 načel je na primer: „Delavci imajo pravico do delovnega okolja, prilagojenega njihovim poklicnim potrebam, ki jim omogoča daljšo udeležbo na trgu dela.“

20/07/2017

There was quite some excitement in EU-OSHA, Bilbao, as we welcomed a delegation of MEPs for a two-day study visit on July 17-18 2017.  Director, Christa Sedlatschek, and staff were on hand to guide the guests through several presentations of our flagship activities, including ESENER, the Online Interactive Risk Assessment (OiRA) project, our worldwide awareness-raising campaigns and projects dedicated to micro and small enterprises.

12/07/2017

E‑vodnik VeSafe je interaktivno orodje z informacijami o tveganjih pri uporabi vozil na delovnem mestu. Zajema varno vožnjo, transport na delovnem mestu in delo na cesti ali ob njej. E-vodnik je plod skupnih prizadevanj agencije EU-OSHA in Evropske komisije, vsebuje pa številne primere dobre prakse in pregled s tem povezane zakonodaje. Je enostaven za uporabo in na razpolago brezplačno, informacije v njem pa lahko filtrirate po vrsti tveganja in tipu vozila.

03/07/2017
© CE/EC  Flag of Estonia  6/12/2003

Estonija 1. julija 2017 od Malte prevzema predsedovanje Svetu.

Prvih šest mesecev nove trojke predsedstev bo na čelu Estonija, nakar ji bosta sledili bolgarsko in avstrijsko predsedstvo.

Estonsko predsedstvo bo zlasti osredotočeno na zaščito osrednjih vrednot EU, njenega gospodarstva in njenih prebivalcev. Utrjevanje odprtega in inovativnega evropskega gospodarstva, spodbujanje digitalnih storitev in zagotavljanje trajnostnega zaposlovanja – to je samo nekaj od njegovih ciljev.

29/06/2017

Prebivalci in delavci EU se starajo. To vpliva na zaposlovanje, delovne razmere, življenjski standard in socialno varnost. Kako naj se odzovemo na te izzive? V novem poročilu, za pripravo katerega je bila zadolžena agencija EU-OSHA, je prikazano, kako lahko z informacijami, ki so jih zbrale štiri agencije, prispevamo k oblikovanju politik, ki se bodo hkrati medsebojno dopolnjevale in nadgradile.

Pages